Jyväskylän kesäyliopisto

O Aluemaantieteen perusteet 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
12.2.2018 - 1.4.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
29.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
60,00 €

Sisältö
Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Tämän jälkeen tarkastellaan ryhmissä erilaisten ilmiöiden alueellista vaihtelua ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia eri puolilla maapalloa. Ilmiöt edustavat maantieteessä keskeisiä teemoja, joita ovat demografia, ympäristönmuutokset, talous ja yhteiskunta, geopolitiikka ja kulttuuri.

Osaamistavoitteet Opiskelija hahmottaa aluemaantieteellisen lähestymistavan ja tuntee sen keskeiset käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa tarkastella alueita aluemaantieteen lähtökohdista ja ymmärtää keskeisten kehitys- ja muutostrendien sekä ilmiöiden alueellisuutta maapallolla. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät.

Opintosuoritukset verkkoharjoitukset ja oppimispäiväkirja

Opetus Verkko-opiskelu 6.11 - 21.12.2017

Arviointi 0-5

Kirjallisuus Sähköinen kirja tai painettu kirja: Rowntree, Lewis, Price & Wyckoff: Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 5th edition, ISBN-10: 0321767578, ISBN-13: 9780321767578 Kurssin Moodle-alue

Opettaja Helmi Seppälä

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 60 euroa.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua.

Näytä kaikki kurssit.