Jyväskylän kesäyliopisto

K Poliittinen maantiede 2 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
16.10.2017 - 5.11.2017
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat poliittisen maantieteen teoriat ja käsitteet (mm. territoriaalisuus, rajat, kansakunta, kansalaisuus ja osallistuminen), joita sovelletaan esimerkkitapauksiin eri puolilla maapalloa.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii perustiedot poliittisen maantieteen nykykeskusteluista liittyen erityisesti tilan ja valtiovallan suhteisiin sekä alueiden ja paikkojen poliittisuuteen julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmista.

Opintosuoritukset Moodletentti

Opetus Verkko-opiskelu 16.10. - 5.11.2017

Tentit: Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan Moodletentteinä.

Arviointi 0-5
Kirjallisuus
Jones, Martin ym.: An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics (2nd Edition). Opettaja Helmi Seppälä

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 60 euroa.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua.

Näytä kaikki kurssit.