Jyväskylän kesäyliopisto

I. MAANTIETEEN PERUSOPINNOT 27 op, lv. 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
11.9.2017 - 30.9.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
2.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Avoimina yliopisto-opintoina toteutettavilla maantieteen perusopinnoilla on vastaavuus Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen opintojen kanssa.

 

Maantieteen perusopinnoissa tutustutaan maantieteeseen tieteenalana, tieteenalan keskeisiin menetelmiin ja aluemaantieteelliseen ajatteluun.

Tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu yleiskuva maantieteen laajasta kentästä ja hän oppii hyvät tekniset valmiudet maantieteen opiskeluun.

Maantieteen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat syventää tietämystään ajankohtaisista maantieteellisistä tapahtumista. Karttojen ja tilastojen käyttö on hyödyllinen taito monella alalla. Opinnot sopivat täydentämään ammattitaitoa esim. aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. Ne tarjoavat erinomaisen perustan yliopistoon tai korkeakouluun tähtääville. Opintoja voi myös hyödyntää useiden tutkintojen sivuaineena.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat 11.9.2017 ja päättyvät toukokuussa 2018. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. Verkko-oppimisympäristön (Moodle)  avulla voi työskennellä vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, tuutorin ja opettajien kanssa. Verkossa tehtävät harjoitustyöt ovat mm. keskusteluja, pohdintoja, tiedonhakua ja -analysointia. Verkko toimii myös informaatiokanavana: sieltä saa opiskeluohjeet sekä opastusta maantieteellisen tiedon hakuun. Verkko-opiskelun aloittamiseen riittää perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä.

Arviointi: Numerolla 0-5. Kokonaisarvosana lasketaan numeerisesti arvosteltujen jaksojen painotettuna keskiarvona.

Opintojaksojen suoritukset ovat voimassa 10 vuotta. Jaksot saa suorittaa opintojen alussa voimassa olleiden opintovaatimusten mukaan kaksi lukuvuotta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea erillisvalinnassa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

Maantieteen perusopinnot 27 op
MAAN6091 Johdatus maantieteeseen (5 op)
MAAN6043 Aluemaantieteen perusteet (5 op)
MAAN6291 Poliittinen maanteide 2 op
MAAN6259 Yhteiskuntamaantiede 3 op
MAAN6153 Klimatologia (ilmastotiede) (3 op)
MAAN6081 Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (5 op)
MAAN6055 Luonnonvarojen maantiede 4 op

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Yksittäiset opintojaksot suoritetaan niiden aikataulun mukaisesti.

Opintojaksokohtaisen palautuspäivän lisäksi esseitä/kirjallisia tehtäviä voi tarvittaessa palauttaa rästipalautuspäiviin mennessä: 15.6., 31.7., 31.8. ja 31.12.2018. Opiskelija voi käytännössä palauttaa tehtävän aiemminkin, mutta opettajien palautteet tulevat kuukauden kuluessa näistä päivämääristä. Huomioithan tehtäviä palauttaessasi ja tenttiessäsi oman opinto-oikeutesi keston!

Opintomaksut:
Opintomaksu yhteensä 360 €.
Kesäyliopiston opintomaksu 200 €  ja TY:n opintomaksu on 160 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Turun avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi Nettiopsu-palevelussa. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijan opintomaksu yhteensä 260 €
Kesäyliopiston opintomaksu JY:n perustutkinto-opiskelijat 100 € ja TY:n opintomaksu on 160 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Turun avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi Nettiopsu-palvelussa. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu on 60 €  JA Turun avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa/2-3 op opintojakso, 60 euroa/4-5 op opintojakso. Opintomaksukäytäntö sama kuin kokonaisuuden maksuissa (ohje edellä). 

Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja kuulustelujen ajan.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 1.9. saakka. Kesäyliopiston opintomaksun maksettuasi saat ohjeet ilmoittautumiseen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Tutustu etukäteen kesäyliopiston ja TY:n ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.

 

Näytä kaikki kurssit.