Jyväskylän kesäyliopisto

E. Hallinto-oikeus 7 op, kevät 2018

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
OTT Mikael Koillinen
Aika
23.3.2018 - 13.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
24.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.3.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
220,00 €

Hallinto-oikeus on oikeustieteelliseen tutkintoon (TY) sisältyvä aineopintojakso.

Pakolliset edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen opintojakson (2 op) hyväksytty suorittaminen. Hallinto-oikeuden opintojakson tenttiin voi osallistua vasta kun Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 op) on suoritettu hyväksytysti.


Hallinto-oikeus 7 op

Sisältö:
Hallinto-oikeuden järjestelmä
Julkishallinnon organisaatio
Hallintomenettely
Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
Virkamiesoikeuden perusteet
Kunnallisoikeuden perusteet

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta, ratkaisutoiminnasta ja keskeisestä lainsäädännöstä sekä yhteyksistä oikeusjärjestykseen yleensä ja oikeustieteelliseen ajatteluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hallinto-oikeuden osalta riittävä pohja myöhemmille juridiikan opinnoille.

Opintosuoritukset :
Perinteinen luento- ja kirjatentti. Osallistuminen luennoille (20  t) ei ole pakollista, mutta suositeltavia, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan jakaa tehtäviä.

Opetus: 23.-24.3. ja 13.-14.4.2018 pe klo 17-20.30 ja la 9-14.30

Opettaja: OTT Mikael Koillinen

Kirjallisuus:
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)
Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (verkkoversio Talentum Fokus 2016), , luvut IV 10, V 1-4, 8-10, VI, VII 1-9
Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2015) (myös verkossa ja ekirjana)
Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 (e-lehti).

Tenttipäivät: 16.5., 13.6. 2018 klo 18-21 (kolmannesta tenttimahdollisuudesta ilm. myöhemmin).  Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 10 vrk ennen tenttiä. Peru ilmoittautuminen,  jos et osallistu tenttiin.

Arviointi: 0-5

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Opintomaksut yhteensä 240 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu 220 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 110 euroa) ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa. Opinto-oikeus on voimassa opintojen järjestämisen ajan.

Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan reksiteröidyttäessä TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

llmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 5.3.  Opintojen alkamisen varmistuttua opiskelijat saavat ohjeet ilmoittatumiseen Turun yliopiston Avoimen yliopiston Nettiopsu-palvelussa.  Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen, jolla pääsee TY:n palveluihin (moodle, kirjasto ym.).

Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin.

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.