Jyväskylän kesäyliopisto

D. Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet 8 op, kevät 2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Jari Laasanen
Aika
15.1.2018 - 31.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
1.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
180,00 €

Opintojakso on TY:n oikeustieteiden aineopintoja.

Oikeudenalojen perusteita koskevien opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.

Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot Johdatus oikeustieteeseen opintojakson (2 op) hyväksytty suorittaminen. Rikosoikeuden opintojakson tenttiin voi osallistua vasta kun Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 op) on suoritettu hyväksytysti.

 

Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet 8 op

Osaamistavoitteet
‐ Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata
‐ Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet
‐ Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia
‐ Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Sisältö
‐ Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
‐ Rikosvastuun yleiset edellytykset
‐ Keskeiset rikostyypit
‐ Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Opetuksen toteutustavat: Luento‐opetus 24 t. Luennot toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Etäopetus toteutetaan Adobe Connectin välityksellä arki-iltaisin. Tentti Moodlessa (6 t).

Ajankohta: lähiopetus 12.-13.1.2018 pe 16-20.30 ja la 9-15.45. Etäopetus ma 15.1. klo 17-18.30, ma 22.1. klo 17-19.30, ti 23.1. klo 17-20.15 ja to 25.1. klo  17-19.30

Opettaja OTK Jari Laasanen

Opintojakson suoritustapa:
Vapaaehtoinen harjoitustehtävä (4 t)  Moodlessa ja tentti (6 t) Moodlessa. Harjoitustehtävästä voi saada max 10 lisäpistettä tenttiin. Harjoitustehtävän voi tehdä vain kerran. Tentistä voi saada enintään 30 pistettä. Tenttiin on mahdollista osallitua kolme kertaa. Harjoitustehtävän ajankohdasta sovitaan luennolla.

Tenttipäivät:  ma 5.3., 15.4., 14.5. 2018 klo 16-22 (Moodlessa). Tenttiin on ilmoittauduttava kesäyliopistoon 10 vrk ennen tenttiä.

Arviointi: Numerolla 0‐5

Oppimateriaalit
Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Keskeinen kirjallisuus (luennoilla käsiteltävät teemat, harjoitustehtävä ja kotitentti)
Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2013
Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus:
Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014
Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos 2011 tai uudempi painos.

Opintomaksut ja opinto-oikeus:
Opintomaksut yhteensä 200 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 110 euroa).
Opintomaksu koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 90 euroa) JA Turun yliopiston Avoin yliopiston opintomaksusta 20 euroa. Opinto-oikeus on voimassa opintojen järjestämisen ajan.

Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittatumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

llmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimestään 18.12. Opintojen alkamisen varmistuttua opiskelijat saavat ohjeet ilmoittatumisesta Turun yliopiston Avoimeen yliopistoon Nettiopsu-palvelussa, missä yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja hän pääsee kirjautumaan TY:n palveluihin (kirjasto ym.) ja saa opintojen suoritusoikeuden.

Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin.

 

Näytä kaikki kurssit.