Jyväskylän kesäyliopisto

B. Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op, syksy 2017

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
OTT, prof. Seppo Koskinen ja OTK, eritysasiantuntija Vesa Ullakonoja
Aika
6.11.2017 - 14.3.2018
Ilmoittautuminen alkaa
25.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
23.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Työoikeus on oikeustieteelliseen tutkintoon (TY) sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Edeltävät opinnot Johdatus oikeustieteeseen opintojakson (2 op) hyväksytty suorittaminen. Työoikeuden opintojakson tenttiin voi osallistua vasta kun Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 op) on suoritettu hyväksytysti.


Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset

Sisältö
‐Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
‐Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
‐Työoikeuden normien soveltamisala
‐Työoikeuden normijärjestelmä
‐Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
‐Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Opettajat: OTT, professori, dosentti Seppo Koskinen ja OTK, erityisasiantuntija Vesa Ullakonoja 

Opetuksen toteutustavat: 20 t verkkovälitteisenä opetuksena (Adobe Connect). Luentoja ei voi seurata omalta koneelta vaan yhtenä ryhmänä kesäyliopiston varaamassa tilassa.

Opetuksen ajankohdat:

Seppo Koskisen luennot (12 t) klo 17.00-20.15
ma 6.11.2017 
ke 8.11.2017
to 9.11.2017 (luento peruttu, luennoista tehdään (tallenteet 2 x 2 tuntia), jotka on mahdollista seurata 9.11. alkaen omalta koneelta Moodlesta kurssin keston ajan.

Vesa Ullakonojan luennot (8 t) klo 17.00-20.15
ti 14.11.2017
to 16.11.2017

Opintojakson suoritustapa
* Kirjallinen tentti (kesto 3 tuntia), jossa tentitään luennot ja kirjallisuus
Keskiviikkoisin ke 13.12., 17.1. ja 14.3. klo 18-21 

Tenttiin tulee ilmoittautua kesäyliopiston verkkosivulla 10 vrk ennen tenttiä.

*Arviointi
Numerolla 0‐5

Oppimateriaalit:
Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)
Kirjallisuus:
Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, 2009
Saloheimo, Jorma: Työ‐ ja virkaehtosopimusoikeus, 2012

HUOM! Opintojaksoon kuuluvat kirjat kannattaa lukea ennen luentoja. Näin luennoista saa paljon enemmän irti ja jos kirjoissa on epäselviä kohtia, niistä voi myös kysyä luennoilla.

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Opintomaksut yhteensä  160 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 110 euroa). Opintomaksu koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 100 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 50 euroa) JA Turun yliopiston Avoimen yliopiston opintomaksusta 60 euroa. Opinto-oikeus on voimassa opintojen järjestämisen ajan.

Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

llmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 23.10.  Opintojen alkamisen varmistuttua opiskelijat saavat ohjeet ilmoittatumisesta Turun yliopiston Avoimeen yliopistoon Nettiopsu-palvelussa, missä yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja hän pääsee kirjautumaan TY:n palveluihin (moodle, kirjasto ym.) ja saa opintojen suoritusoikeuden.

Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin.

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.