Jyväskylän kesäyliopisto

B. Hoitotieteen historia- ja tietoperusta (HHT) 4 op

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
22.9.2017 - 5.2.2018
Ilmoittautuminen alkaa
31.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt


Osaamistavoitteet:

  • ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
  • osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
  • osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat
  • osaa hyödyntää hoitotieteellistä tietoa. 

Sisältö:
Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.

Suoritustapa: Luennot 18 t ja tentti. Luennot pidetään verkkovälitteisesti.

Opettaja: yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen

Luennot: pe 22.9. klo 12-18, la 23.9. klo 8-14, pe 6.10.2017 klo 12-18.  Opetus toteutetaan verkkovälitteisesti.

Tentit: ma 23.10. klo 16-20, ma 18.12.2017 klo 16-20 ja ma 5.2.2018 klo 16-20. Suoritus 1. vuotena

Oppimateriaali:

Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Chapters 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16.

Arviointiperusteet: 0-5, arviointi perustuu kirjalliseen kuulusteluun (luennot ja kirjallisuus)

Opintomaksut:
Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseet jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 50-180 euroa (osallistujamäärästä riippuen) ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa/opintopiste. JY:n perustutkinto-opiskelija saa kesäyiliopiston opintomaksuta 50%:n alennuksen.

4-5 osallistujaa 180 euroa
6-8 osallistujaa 120 euroa
9-12 osallistujaa 80 euroa
yli 13 osallistujaa 50 euroa

Ilmoittautumisaika opintojaksolle on päättynyt. Voit olla yhteydessä vielä vapaista opiskelijapaikoista kesäyliopistoon.

 

Näytä kaikki kurssit.