Jyväskylän kesäyliopisto

H. Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prov. Päivi Hartikainen
Aika
1.9.2017 - 31.7.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen on päättynyt

Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op) - AY7020307

 

Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä Suomen lääkepolitiikkaan ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan sekä etsiä ja soveltaa tietoa yhteen lääkehuollon osa-alueeseen liittyvään aiheeseen.

Sisältö: Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.

Edeltävät opinnot                     

Suositellaan Lääkkeet terveydenhuollossa -opintojaksoa 

Suoritustapa  Verkko-opintoina: oppimistehtävä (n. 10-sivuinen essee palautetaan verkko-oppimisympäristöön AducateMoodleen).

Opetus Haluamasi ajankohta opinto-oikeutesi aikana.

Opettaja FaT Leena Lindell-Osuagwu

Kirjallisuus       

Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit. Mm. Sosiaali- ja terveysministeriö: Lääkepolitiikka 2010 ja Suomen Apteekkariliitto: Apteekki terveydenhuollossa apteekki yhteiskunnassa tai Sosiaali- ja terveysministeriö: Vanhusten turvallinen lääkehoito: kuntien velvoitteet jne.

Lisätiedot        

Voi sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin.

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa

Näytä kaikki kurssit.