Jyväskylän kesäyliopisto

G. Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Dos. Markus Storvik
Aika
1.8.2017 - 31.12.2018
1 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (3 op) - AY7020306

 

Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää, miten eri lääkeaineet vaikuttavat, mitkä ovat haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset. Ymmärtää, mitä eroja saman ryhmän lääkeaineilla on. Tutustua tärkeimpiin myrkytystä aiheuttaviin aineisiin.

Sisältö: Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti- ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset. Häkämyrkytys. Sienimyrkytykset. Matallit ja matalloidit. Torjuntaianeet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.

Suoritustapa  Kirjallisuustentti

Tentti :

Syyslukukaudella Ma 21.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12.2017

Kevätlukukaudella Ma 15.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5., 4.6.2018

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa. Ilmoittaudu myös kesäyliopistoon viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Opettaja  Dos. Markus Storvik

Kirjallisuus       

Koulu M & Tuomisto J , Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, (6. painos), sivut 107-146, 691-748, 755-786, 1029-1121  tai 2007 (7. painos) sivut 113-152, 701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut 115-155, 743-811, 821-858 ja 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö. HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna http://www.medicina.fi/3

Lisätiedot: Opintojakson voi sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelman farmaseutin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa

Näytä kaikki kurssit.