Jyväskylän kesäyliopisto

K. Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
9.11.2017 - 22.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
13.11.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.11.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op

Edeltävät opinnot: Laatuajattelun perusteet –opintojakso tulee olla suoritettuna.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laadun merkityksen ja sen tärkeyden apteekkityössä.

Sisältö: Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä apteekin toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja kuuluu apteekin laatutyöhön, sekä tutustuu ISO9001-laatustandardin soveltamiseen apteekkityössä. 

Suoritustavat: Oppimistehtävät.

Toteutustavat: Verkko-opintoina; oppimistehtävät,verkkovälitteiset luennot 1 t ja harjoitukset 3 t.

Ajankohta: 9.11.-22.12.2017.
Luennot: ke 15.11.2017 klo 17.00-18.00 ja harjoitukset pe 8.12.2017 klo 17.00-19.15.

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Arviointi: hyväksytty-hylätty

Opintojakson johtaja/ opettajat: yliopistonlehtori Krista Laine

Lisätiedot: Opintojakso voidaan sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmiin kuuluviin valinnaisiin opintoihin.

 

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 10 euroa

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.