Jyväskylän kesäyliopisto

F. Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Dosentti Katri Hämeen-Anttila; FaT, suunnittelija Riitta Sutinen
Aika
13.3.2018 - 2.6.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.2.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
20,00 €

Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op) - AY7020304

Tavoitteet:

Sisältö: Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.

Suoritustapa  Verkko-opintoina maalis-kesäkuussa 2018: oppimistehtävät, verkkovälitteiset reaaliaikaiset luennot 2 t tai itsenenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet. Verkkovälitteinen opetus maaliskuussa. Jos haluat seurata luennot reaaliaikaisesti kesäyliopiston varaamassa tilassa, ilmoita siitä sähköpostilla kesayo@jyu.fi

Opettaja  Dosentti Katri Hämeen-Anttila

Ajankohta: maalis-kesäkuu 2018

Oppimateriaali verkkoympäristössä

Kirjallisuus
Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali, Aromaa A. ym ., 2005, Suomalaisten terveys, Duodecim, 486 s, löytyy myös: http://www.terveyskirjasto.fi/ (soveltuvin osin).

Arviointi hyväksytty-hylätty

Lisätiedot: Opintojakso korvaa Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvan Lääkkeet terveydenhuollossa -opintojakson 3,5 op.

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja URF:n avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa

Näytä kaikki kurssit.