Jyväskylän kesäyliopisto

E. Farmaseuttinen kemia 2 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Jarkko Rautio
Aika
10.1.2018 - 3.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
11.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Farmaseuttinen kemia (2 op) - AY7020310

Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä lääkeaineiden kemiaan.

Sisältö: 1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.

Edeltävät opinnot  Suositellaan Lukion kemian kertausta seuraavilta osin: hapot ja emäkset, happo-emästasapaino, hiiliyhdisteiden kemia.

Suoritustapa  Oppimistehtävät, tentti. Verkkovälitteist reaaliaikaiset luennot (12 t) tai verkkotallenteina. Jos haluat seurata luennot reaaliaikaisesti kesäyliopiston varaamassa tilassa, ilmoita siitä sähköpostilla kesayo@jyu.fi viimeistään viikko ennen opetuksen alkua.

Aika: 4.1.-5.3.2018.

Luennot:ke 10.1., 17.1., 24.1. ja to 1.2.2018 klo 17.00-19.30.

Tentti: ma 5.3.2018 ja uusinta ma 9.4.2018 klo 16.00-20.00.

Opettaja Prof. Jarkko Rautio

Kirjallisuus Luento- ja verkkomateriaali. Mahdollinen muu erikseen ilmoitettu materiaali.

Lisätiedot   Opintojakso korvaa Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta Lääkeaineiden kemia -opintojaksosta 2 op.
 

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja URF:n avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa

Näytä kaikki kurssit.