Jyväskylän kesäyliopisto

D. Johdatus farmakologiaan 4,5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
2.10.2017 - 31.1.2018
3 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
11.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt


Tavoitteet: Opiskelijan tulee ymmärtää lääkityksestä olennaisimmat asiat ja tietää, mihin asioihin lääkehoidossa tulee kiinnittää huomiota. Opiskelija oppii hakemaan itsenäisesti tietoa lääkkeistä.

Sisältö: Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.

Suoritustapa  Oppimistehtävät, verkkotentti, verkkovälitteiset reaaliaikaiset luennot 3 t  ja harjoitukset 4 t tai verkkotallenteina. Lisäksi itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet. Jos osallistut verkkovälitteisille luennoille kesäyliopiston varaamassa tilassa, ilmoita siitä viikkoa ennen opetusta sähköpostilla kesayo@jyu.fi. Ilmoitus on järjestelyjen kannallta välttämätön.

Ajankohta: 18.10.2017-30.1.2018.
Luennot ti 31.10.2017 klo 17.00-19.30. Harjoitukset ti 21.11. ja ti 28.11.2017 klo 17.00-18.30.
Verkkotentti ti 2.-9.1.2018 ja uusinta ti 23.-30.1.2018.

Opettaja Dos. Markus Storvik

Kirjallisuus   

Koulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia,  Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7. tai 8. painos tai 9. painos (soveltuvin osin, erikseen ilmoitetut kappaleet). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.medicina.fi/3

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 45 euroa

Näytä kaikki kurssit.