Jyväskylän kesäyliopisto

C. Solubiologian perusteet 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Dos. Kirsi Rilla
Aika
18.9.2017 - 31.10.2017
4 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Solubiologian perusteet (3 op) - AY7020308

 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on hallita solun ja soluväliaineen rakenne, ymmärtää solun perustoiminnot, kuten solukalvon toiminta, kalvoliikenne, solunjakautuminen, liikkuminen, erilaistuminen ja solukuolema. Tavoitteena on myös ymmärtää solun rakenteiden ja molekulaaristen mekanismien häiriöitä ja niiden merkitystä esimerkinomaisissa taudeissa, sekä lääkeaineiden vaikutusmekanismeja solutasolla.

Sisältö: Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.

Suoritustapa Oppimistehtävät ja verkkotentti. Verkkovälitteiset luennot 5 t.

Aika: 19.9.-31.10.2017. Verkkovälitteiset luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja to 12.10.2017 klo 17.00-18.30.

Moodle avautuu edellisellä viikolla. Ilmoittatuminen luennoille viimeistään 2.10. kesäyliopistoon sähköpostitse kesayo@jyu.fi . Ilmoittautuminen tilavarausten ym. vuoksi ehdoton. 

Opettaja  Dos.  Kirsi Rilla

Kirjallisuus       

Verkkomateriaali. Oheislukemisto:  www.solunetti.fi tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 (tai uudempi) tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.

Lisätiedot        

Opintojakso korvaa osan  Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta Farmasian biokemia ja solubiologia -opintojaksosta 6 op (4429301).

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa.

 

Näytä kaikki kurssit.