Jyväskylän kesäyliopisto

J. Laatuajattelun perusteet 1 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
11.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Laatuajattelun perusteet 1 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laadun ja sen kehittämisen merkityksen ja tärkeyden. Opiskelijat osaavat määritellä mitä laatu on, kuvata laatujärjestelmien laatimisen ja kehittämisen perusperiaatteet sekä tunnistaa mitä toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja laatutyöhön liittyy.

Sisältö:
Opintojakso antaa perustiedot laatuajattelusta ja laatujärjestelmistä sekä niiden rakentamisesta ja soveltamisesta. Opiskelijat tutustuvat ISO9001-standardiin sekä muihin yleisiin laatujärjestelmiin. 

Suoritustavat: Oppimistehtävät (palautus AducateMoodleen).

Toteutustavat: Verkko-opintoina; oppimistehtävät

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Arviointi: hyväksytty-hylätty

Opintojakson johtaja/ opettajat: laatukoordinaattori Saila Vaittinen

Lisätiedot: Opintojakso voidaan sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmiin kuuluviin valinnaisiin opintoihin.

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu 20 euroa ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 10 euroa

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.