Jyväskylän kesäyliopisto

L. FARMASIAN PERUSOPINNOT 25 op, lv. 2016-2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.9.2016 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
20.6.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.10.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt


Farmasia on Itä-Suomen yliopiston (UEF) terveystieteiden tiedekunnan opintoja. Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille.
Farmasian perusopinnot (25 op) voi sisällyttää valinnaisena sivuaineena UEF:ssä suoritettaviin perusopintohin teidekunnan määrämällä tavalla (mainittu jaksokohtaisissa kuvauksissa lisätietoja-kohdassa).  

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Opintojen tueksi toteutetut etäluennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena. Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet. Etäopetuksessa käytetään Adobe Connect -yhteyttä.

Opinnot soveltuvat farmasian ja proviisorin opinnoista ja työstä kiinnostuneille, terveysalan ja kotihoidon ammattilaisille, lääketyöntekijöille, lääketeollisudessa toimiville ja kaikille terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Kunkin opintojakson suoritusmahdollisuuksia järjestetään vähintään kaksi. Opintokokonaisuuksien voimassaolo ja yksittäisten opintosuoritusten vanhenemisaika noudattaa tiedekunnan pysyväismääräyksiä.

Johdanto farmasian opiskeluun -tilaisuus pidetään verkkovälitteisesti ti 13.9.2016 klo 17.00-18.30. Ilmoittautuminen sähköpostilla kesayo@jyu.fi viimeistään 9.9. 

Opintokokonaisuuden rakenne:

Johdantoluento 0 op
Solubiologian perusteet 3 op
Farmakologia 5,5 op
Farmaseuttinen kemia 2 op
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op
Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 3 op
Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I, 3 op

 

Opintomaksu yhteensä 400 €
Kesäyliopiston opintomaksu 180 €  ja UEF:n opintomaksu on 220 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpotitse opintojen alkaessa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijan opintomaksu yhteensä 310 €
Kesäyliopiston opintomaksu JY:n perustutkinto-opiskelijat 90 € ja UEF:n opintomaksu on 220 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpotitse opintojen alkaessa.

 

Kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksu on 20-30 euroa JA UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 10 euroa/opintopiste.
Opintomaksukäytäntö sama kuin kokonaisuuden maksuissa (ohje edellä). 

Huomaathan, että ilmoittautuminen ILPA -järjestelmässä on sitova ja UEF:n opintokokonaisuuden opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhdessä erässä. 

Opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta.
 

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta opintoryhmään mahtuu vielä.

 

Näytä kaikki kurssit.