Jyväskylän kesäyliopisto

Ajanhallinnalla hyvinvointia - kuinka kiire kesytetään, 1.12.2017

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Anna Säynäjäkangas, Psykologi, työnohjaaja, työyhteisökouluttaja
Aika
1.12.2017 - 1.12.2017
8.33 tuntia

pe 9.00–16.00
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.11.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
155,00 €

Hyvinvoivat työntekijät ovat organisaation toimivuuden ja ilmapiirin peruskallio. Työhyvinvoinnissa keskeistä on työn hallinnan tunne, vaikutusmahdollisuudet ja mielekkyyden kokemus. Näitä edistää hyvä ajanhallinta. Koulutuksessa keskitytään itsensä johtamiseen, jämäkkyyteen, ajanhallintaan ja työniloon.

Kohderyhmä: Työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta kiinnostuneet henkilöt eri organisaatiotasoilla

Sisältö:

• Itsensä johtaminen hyvinvoinnin lähteenä
• Ajanhallinnan keinoja
• Psykologinen joustavuus
• Sisäisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja voittaminen
• Jämäkkyys alistuvuuden ja aggressiivisuuden vaihtoehtona
• Omien rajojen selkiyttäminen
• Voimaantuminen ja työn mielekkyys
• Innostuksen, motivaation ja työnilon lähteet
• Rakentava viestintä
• Kokonaisvaltainen omista voimavaroista huolehtiminen

Kouluttaja: Anna Säynäjäkangas, Psykologi, työnohjaaja, työyhteisökouluttaja

Näytä kaikki kurssit.