Jyväskylän kesäyliopisto

Soveltava positiivinen psykologia (3 op) 14.-15.9. ja 10.11.2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Krisse Lipponen, Taitoba House
Aika
14.9.2017 - 10.11.2017
35 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
12.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
29.8.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

14.-15.9 ja 10.11.2017 klo 9-16

Jyväskylä

Mitä on positiivinen psykologia? Mitä tutkimustieto kertoo hyvästä elämästä, onnellisuudesta ja sen lisäämisestä? Miten henkilökohtaisia vahvuuksia voi hyödyntää työelämässä, asiakastyössä ja esimiestyössä? Mitä on vaikeuksien kestämisen kyky, ja miten sitä kehitetään?

Koulutus antaa yleiskuvan positiivisesta psykologiasta sekä tapoja tieteellisten tutkimustulosten soveltamiseen arjessa niin yksityis- kuin työelämässä. Positiivisen psykologian avulla on mahdollista esimerkiksi lisätä omaa onnellisuuttaan, työn mielekkyyttä sekä tunnetta elämän merkityksellisyydestä.

Kohderyhmä: Suosittelemme koulutusta kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille eri organisaatiotasoilla (opetus- ohjaus- ja kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, asiakaspalvelu, henkilöstön kehittäminen, esimiestaidot)

Koulutus sisältää luentoja, keskustelua ja harjoituksia. Soveltavan positiivisen psykologian teemoja tutkitaan suhteessa yksilöllisiin ja yhteisöllisiin kysymyksiin, sekä mietitään uusia toimintamalleja omaan työhön ja työyhteisöön. Pitkän linjan positiivisen psykologian asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja psykoterapeutti ohjaa viemään käytännön tasolle viimeisintä kansainvälistä tutkimustietoa.

Koulutuksen sisältö:

  • Onnellisuuden tutkimus ja onnellisuuden lisäämisen merkitys
  • Henkilökohtaiset vahvuudet, niiden tunnistaminen ja käyttö
  • Myönteiset tunteet ja niiden merkitys hyvinvoinnille sekä vaikeuksien kestämiselle
  • Työn imu ja työn voimavarat työhyvinvoinnin ytimessä
  • Resilienssi eli kyky selvitä vastoinkäymisistä
  • Post-traumaattinen kasvu
  • Positiivinen terveys

 

Koulutus koostuu kolmesta kokonaisesta koulutuspäivästä (2 + 1) sekä kirjallisuuteen pohjautuvista ja käytäntöön vietävistä kehitystehtävistä. Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä.

Kouluttajana positiivisen psykologian asiantuntija, pitkänlinjan ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja Krisse Lipponen, Taitoba House.

Hinta: 395 € / hlö

Näytä kaikki kurssit.