Jyväskylän kesäyliopisto

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian ja psykiatrian lisäopinnot 2018-2019

Paikka
Grafila
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.2.2018 - 5.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
9.7.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
2890,00 €

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN EDELLYTTÄMÄT PSYKOLOGIAN JA PSYKIATRIAN LISÄOPINNOT  2018-2019 (30 op/800t))

Jyväskylässä

Kohderyhmä:

Psykologian ja psykiatrian lisäopinnot - koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat  suorittaa jonkin psykoterapeuttikoulutuksen, mutta eivät täytä näiden koulutusten valintaedellytyksiä (ks. Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta):
https://urly.fi/J7o

Koulutus on suunniteltu siten, että  koulutusohjelma noudattaa yliopistojen valtakunnallisen psykoterapiakoulutuskonsortion loppuraportissa
2.12.2009  annettuja suosituksia lisäopintojen sisällöstä ja laajuudesta. https://urly.fi/J7p

Tämä  on siis valmiuksia antava koulutus, ei pätevöitä suoraan psykoterapian tekemiseen. 

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen mahdollistaa peruskoulutuksesta riippuen hakemisen varsinaisiin psykoterapeuttikoulutuksiin. Koulutuksen suunnittelusta vastaa Keski-Suomen perheterapiakouluttajien yhdistys ry. yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Koulutuksen tavoite:

Koulutus  antaa perustaa psykoterapeuttisen työn tekemiseen.  Koulutuksessa käsitellään  ihmisen  kehitystä, mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä ja erilaisten häiriöiden tunnistamista ja diagnostiikkaa. Lisäksi tutustutaan psykoterapeuttisen työn historiaan, teoreettiseen kehitykseen, esitellään psykoterapian eri muotoja ja käytäntöjä sekä  perusasioita psykoterapeuttisesta vuorovaikutussuhteesta ja sen erityislaatuisuudesta muihin hoitosuhteisiin verrattuna. Lisäksi koulutus perehdyttää psykoterapiatyön kannalta merkittäviin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käytäntöihin, ohjeisiin, lainsäädäntöön ja eettisiin periaatteisiin.

Koulutuksen käytyään osallistuja:

 1. Tunnistaa yksilön ja perheen kehityksen ilmiöitä ja niiden häiriöitä
 2. Tuntee pääpiirteissään palvelujärjestelmien toiminnan, lainsäädäntöä ja psykoterapeuttisen työn kenttää
 3. On tietoinen psykoterapian erilaisista koulukunnista, niiden perusoletuksista ja työtavoista
 4. Tietää psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen luonteesta ja on valmiimpi tarkastelemaan myös omaa toimintaansa vuorovaikutustilanteissa
 5. On valmiimpi tarkastelemaan jasoveltamaan opiskeltuja teemoja omassa työssään
 6. Osaa hyödyntää työntekijän hyvinvointia ja ammattitaitoa ylläpitäviä rakenteita


Koulutusohjelman sisällöt:

 1. Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys

  a.) Yksilön, parisuhteen, perheen kehitysvaiheet ja kehityskriisi
  b.) Resilienssi;yksilön ja perheen voimavaratekijät
 2. Lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt

  a.) Häiriöstä yksilötasolla ja vuorovaikutussuhteissa, tunnistaminen
  b.) Psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja diagnostiikka
   
 3. Hoito ja kuntoutus
  a.) Palvelujärjestelmistä (julkinen ja yksityinen) ja niiden toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä ja etiikasta erityisesti psykoterapeuttisen hoitotyön kannalta

  b.) Mitä psykoterapia on?
  b1. Psykoterapian historiasta, kehityksestä ja tutkimuksesta
  b2. Psykoterapeuttisen vuorovaikutussuhteen erityislaatu
  b3. Miten eroaa muista työ- ja hoitomuodoista
  b4. Psykoterapioiden yhteiset vaikuttavat tekijät ja vaikuttavuuden arviointi

  c.) Psykoterapian menetelmät
  c1. Psykoanalyyttisen kehitysteorian ja psykodynaamisen terapian perusperiaatteet (lapset ja aikuiset)
  c2. Kognitiivisen terapian lähtökohdista ja menetelmistä (aikuisten ja lasten hoitaminen)
  c3. Perheterapia,narratiivinen terapia ja voimavarasuuntautunut työote
  c4. Lyhyet psykologiset interventiot; lyhytterapiat ja itsehoitomenetelmät
  c5. Trauma- ja kriisiterapian periaatteita ja menetelmiä (yksilö, pari, perhe, ryhmämuotoiset)

  d.) Ammattitaidon ylläpitäminen ja työntekijän hyvinvointi
  d1. Mitä psykoterapeuttinen työ edellyttää työntekijältä
  d2. Työntekijää tukevat rakenteet: työryhmä, työpari, koulutus, työnohjaus, oma hoito

Työmuodot:

 • Koulutus sisältää 20 kontaktiopetuspäivää, alkaen toukokuusta 2017 ja päättyen maaliskuussa 2018
 • Luetaan pääosin suomenkielistä alan kirjallisuutta
 • Yksilöllisiä oppimistehtäviä(opiskeltavan teeman sitominen omaan työkontekstiin)
 • Työtilannesimulaatioita- ja harjoituksia
 • Opinnäytetyön tekeminen itselle merkityksellisestä teemasta
 • Opiskelupäiväkirjan pitäminen
 • Etätehtävien ja oppimistehtävien tuotosten jakaminen verkossa muiden opiskelijoiden kanssa
 • Säännöllinen oppimisprosessin/koulutusprosessin arviointi

Koulutuksen lähipäivät:

Avajaisseminaari 1.-2.2.2018 - KM Jukka Harmainen
pe 9.3. PsM  Minna Wikgren
pe 6.4.  Minna Wikgren
pe 11.5. Minna Wikgren
ti 5.6.  Jukka Harmainen

Kevätlukukauden teemana ovat yksilön, perheen ja parissuhteen normaali kehitys ja kehityksellisten pulmien tunnistaminen.

Kouluttajat: psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Wikgren ja sosiaalityöntekijä, kouluttajapsykoterapeutti Jukka Harmainen.

Kevätlukukauden aikana luetaan soveltavin osin:
Larivaara, Lindroos, Heikkilä (toim)  (2009) Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. DUODECIM.
Moilanen, Räsänen, Tamminen, Almqvist,Piha, Kumpulainen (toim) (2010) Lasten ja nuorisopsykiatria. DUODECIM
Lisäksi ryhmälle jaetaan sähköisessä muodossa kunkin koulutuspäivän teemoihin liittyvää artikkelikirjallisuutta.

Syksyn 2018 koulutuspäivät (5) ilmoitetaan viimeistään maaliskuussa 2018.

Koulutukseen haku: Sitovat ilmoittautumiset oheisen linkin kautta sekä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse koulutussihteeri Hanna Rajalalle hanna.rajala(a)jyu.fi (vapaamuotoinen hakemus: kerro lyhyesti itsestäsi, koulutuksestasi ja mahdollisesta työkokemuksesta).

Koulutusmaksu: Koulutusmaksu on mahdollista maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta tai vaihtoehtoisesti se laskutetaan 5 erässä koulutuksen alettua.

Lisätietoja  koulutuksesta:    
Jyväskylän kesäyliopisto, rehtori Leena Meriläinen, leena.s.merilainen(a)jyu.fi p. 050 381 2313

Koulutuksen johtaja, Jukka Harmainen, jukka.harmainen(a)pp.inet.fi p. 0400 867 262 (varmimmin klo 16.00 jälkeen)

 

 

Näytä kaikki kurssit.