Jyväskylän kesäyliopisto

Motivoiva haastattelu 15.1. ja 12.2.2018

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
15.1.2018 - 12.2.2018
16 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
10.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
355,00 €

Työkalu terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisille vuorovaikutus- ja kohtaamistyöhön. Motivoiva haastattelu -koulutus auttaa sinua rakentamaan aktiivista vuorovaikutussuhdetta asiakkaasi kanssa.

Motivoiva haastattelu on William Millerin 80-luvulla kehittämä haastattelumenetelmä, jossa keskeistä on vuorovaikutus, ja siinä haastateltavaa kohtaan osoitettu hyväksyvä ja arvostava asenne.

Vuorovaikutusprosessissa työskennellään voimavara- ja tavoitekeskeisesti. Motivoivan haastattelun eri tekniikoiden avulla vahvistetaan asiakkaan sisäistä motivaatiota muuttaa toimintaansa ja luopua muutokseen liittyvästä epävarmuudesta niin paljon kuin se on mahdollista.

Motivoivaa haastattelua on käytetty mm. riippuvuusongelmiin, syömishäiriöihin, väkivaltaisuuteen ja lääkityksen laiminlyöntiin liittyvissä muutoskeskusteluissa. Tutkimuksissa on todettu, että haastattelun tehoa ei vähennä, vaikka haastateltavalla olisi taipumus vihaisuuteen tai vaikka hän ei olisi valmiiksi motivoitunut tai sitoutunut hoitoon.

Menetelmän käyttö vaatii kouluttautumista, mutta menetelmän käyttäjän ei tarvitse olla minkään tietyn alan erityisosaaja.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään Motivoivan haastattelun menetelmään teorian, harjoitusten ja toiminnallisuuden kautta. Keskeistä on menetelmän omaksuminen ja sen siirtäminen omaan käytännön työhön.

I päivä
Teorian avaaminen ja harjoituksia. Päivän lopussa yhteinen toiminnallinen palauteharjoitus.

Koulutuspäivien välissä kukin koulutettava tekee haastatteluvälitehtävän asiakkaalleen ja raportoi sen kirjallisesti tai äänitettynä tai videona (asiakkaan luvalla tietenkin) kouluttajalle.

II päivä
Muutosprosessin läpikäynti ja tarkkaa, motivoivaa osittain pienryhmissä toteutettavaa välitehtävien analysointia. Pohdiskelua menetelmän mahdollisuuksista ja siirtämisestä omaan työhön.

Menetelmän oppiminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisille, jotka kaipaavat lisätaitoja asiakaslähtöiseen ja voimavaraistavaan kohtaamiseen asiakkaidensa kanssa.

Kouluttaja
Leena Paasikannas, kouluttaja, työnohjaaja

Kutsukirje lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse n.viikko ennen koulutusta.

 

Näytä kaikki kurssit.