Jyväskylän kesäyliopisto

Fasilitointi -valmennus - välineitä työnteon prosessien tehostamiseksi 9.10.-28.11.2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Anneli Tuura, Organisaatiokonsultti (FINOD), coach, PsyM
Aika
9.10.2017 - 28.11.2017
10.66 tuntia

ti 8.15-12.00
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.9.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
285,00 €

Työpäivät täynnä ”tyhjiä” palavereita, työpajoja ja kokouksia? Olisiko palavereihin mahdollista saada ihmisiä yhdistävän ilmapiiri, joka ylläpitäisi yhdessä ajattelua ja tekemisen meininkiä sekä johtaisi haluttuihin lopputuloksiin?

Fasilitointi on erilaisten ryhmissä tapahtuvien prosessien suunnittelua ja toteuttamista. Se on pakillinen työkaluja ja menetelmiä, joilla ihmiset saadaan osallistumaan tilaisuuksiin tavalla, jolla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Koulutus sopii erinomaisesti tiimien ja ryhmien vetäjille sekä esimiehille.

Fasilitoinnilla pyritään saamaan kaikki erilaiset osallistujat tasaveroisesti mukaan yhteiseen tekemiseen. Periaatteena on saada osallistujat keskittymään sekä sisältöön että siihen miten asioita käsitellään ja millaista ilmapiiriä keskusteluille luodaan.

Fasilotoidussa keskustelussa ja vuoropuhelussa eri henkilöiden eri näkemykset luovat pohjaa monipuoliselle tiedon muodostukselle. Tavoitteena on mm. irtaantua hetkeksi tutusta ajattelu-automaatiosta, tuoda selittävän ja ratkaisukeskeisen työskentelyn rinnalle tutkivampaa puhetta. Näin tuoreita näkökulmia saadaan yhteiseen pohdintaan ja päätöksenteon tueksi.

Mitä fasilitoinnilla tavoitellaan?

 • Työyhteisön jäsenien laajempaa osallisuutta yhteiseen tekemiseen

 • Työarkeen sopivia välineitä, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja kehittymisen

 • Asioiden, ihmisten, yhteisön arvostamista

 • Energiaa suunnata yhteisönä eteenpäin

 • Uudenlaisia suuntia; valintoja ja poisvalintoja; päätöksiä ja muutosvalmiutta

Kohderyhmä: Esimiehet, tiimien vetäjät, ohjaajat, innostajat. Henkilöt, joiden vastuulla on hoitaa ryhmän toiminnan eteneminen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö:

 • Opitaan, kehitellään, kokeillaan ja jaetaan fasilitoinnin metodeja

 • Tavoitteena saada ideoita ja konkreettisia välineitä käytännön työhön prosessien, vuorovaikutuksen ja suhteiden elävöittämiseksi ja tehostamiseksi.

Koulutuksen rakenne:

 • Ennakkotyö digialustalla (9.-18.10.2017)

 • 1. tapaaminen, 4 ot (24.10.2017 klo 8.15-12.00)

 • Käytäntöön vieminen 1kk

 • 2. tapaaminen, 4 ot (28.11.2017 klo 8.15-12.00)

 • Jälkireflektio digialustalla (8.12.2017 saakka)

Valmennuksessa käytetään työskentely- ja kasvualustana helppokäyttöistä digityökalua. Alusta toimii yhteistyön välineenä sekä valmennuksen lähipäivissä että niiden välillä. Koulutus on vahvasti sidottu käytännön työn tekemiseen.

Kouluttaja:  Anneli Tuura, Organisaatiokonsultti (FINOD), coach, PsyM

Näytä kaikki kurssit.