Jyväskylän kesäyliopisto

Pesänselvittäjästä ja pesänjakajasta oikeus- ja kuolinpesäkäytännön näkökulmasta 30.11.2017

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
30.11.2017 - 30.11.2017
8 tuntia

to 9-15.30
Ilmoittautuminen alkaa
7.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.11.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Kouluttajalle tulleen esteen vuoksi koulutus joudutaan siirtämään. Uusi koulutusaika on 30.11. 2017 klo 9.00-15.30! Pahoittelemme muutosta.

 

 

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu pesänselvityksen, osituksen ja perinnönjaon ongelmia työtehtävissään käsitteleville lakimiehille.

Tavoite:
Koulutuksessa perehdytään virallisselvityksen ja –jaon keskeisiin kysymyksiin

Sisältö:
Kuolinpesän virallisselvitys ja -jako ovat käytännössä tavallisia prosesseja. Perintökaaren jo vuosikymmeniä voimassa olleet ja osin aukolliset säännökset ovat aikojen kuluessa saaneet ympärilleen runsaasti käytäntöä ja tulkintoja, mutta pohdittavaa riittää silti. Oman erityispiirteensä asialle antaa, että yleiseksi käytännöksi kuolinpesissä on muodostunut pesänselvittäjän- ja jakajanmääräyksen antaminen yhtä aikaa ja samalle henkilölle, jolloin perusteiltaan varsin erilaisten tehtävien raja jossakin määrin hämärtyy.

   Kaksi eri tehtävää; pesänjakajan erityisasemasta osituksessa

-          Oikeudesta hakea virallistoimitusta; hakemaan oikeutetut, hakemus ja toimivalta ennen lainvoimaa

-          Esteettömyys, neuvonta- ja tiedonantovelvollisuus, puolueettomuus

-          Pesänselvittäjän hallinto ja valtuudet, osakkaat ja jakokuntoisuustavoite

-          Perittävän velat; pesänselvittäjän päätökset ja ylivelkaisen pesän päättäminen

-          Pesänjakajan tehtävän alkaminen; sovintovelvoite, myyntilupa ja osaratkaisut

-          Tehtävästä eroaminen ja erottaminen; tehtävän päättyminen

-          Toimitusmiesten pöytäkirjat, päätökset ja tilivelvollisuus

-          Toimitusten moitteet; toimitusmiesten rooli jaon jälkeen

Kouluttaja:
Dosentti, OTT Eva Gottberg

Hinta: 215 € / osallistuja (172€ / SLY:n Keski-Suomen osaston jäsen)
SLY:n jäsenhinnan saat, kun merkitset lomakkeen opiskelijanumero -kohtaan numeron 555.

Näytä kaikki kurssit.