Jyväskylän kesäyliopisto

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 2017-2019

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Pekka Holm
Aika
7.9.2017 - 23.11.2018
78 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
4.7.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS (60 op)
2017-2019

*(sis.  ENNAKKOILMOITTAUTUMISET 2017-2019 KOULUTUKSEEN)

Koulutukseen osallistujat on valittu ja ryhmä on täynnä. Voit jättää kesäyliopiston toimistoon kesayo@jyu.fi yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut 2019 aloittavasta ryhmästä.

__________
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (2,5 v.) antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Runsaasti lähipäiviä sisältävän koulutuksen järjestävät Jyväskylän kesäyliopisto ja Dialogic (www.dialogic.fi). Dialogic on  tunnettu ja arvostettu työnohjaajakouutuksen järjestäjä ja heidän kouluttajansa ovat alan vankkoja asiantuntijoita. 

Koulutus on suunnattu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisöjen kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijoilla on myös oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus sekä omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.

Aika ja paikka

 • Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Jyväskylässä.
 • Hakuaika päättyy 5.5.2017.
 • Koulutus alkaa ohessa olevan suunnitelman mukaan.
 • Soveltuvuushaastattelu järjestetään lauantaina 20.5.2017. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna ja se kestää n. 1,5 tuntia.
 • Lähiopetus järjestetään seuraavasti:
  7.-8.9.2017, Avausseminaari
  12.-13.10.2017
  9.-10.11.2017
  7.-8.12.2017
  23.-24.1.2018
  20.-21.3.2018
  17.-18.4.2018
  16.-17.8.2018
  11.-12.9.2018
  4.-5.10.2018
  23.-24.10.2018
  22.-23.11.2018
 • Vuoden 2019 koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin

Dialogicin kouluttajat

Kaikilla kouluttajat toimivat työnohjaajina ja heillä on asiaanliittyen laajat opinnot. Koulutusjohtajana toimiva Pekka Holm on yksi alan arvostetuimpia asiantuntijoita ja kouluttajia.  

 • Koulutuksen johtaja Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaj
 • Katri-Ina Euramaa, KK ja vet-perheterapeutti, työnohjaaja
 • Lassi Pruuki, teologian tohtori, erityistason perheterapeutti, työnohjaaja
 • Eija-Liisa Rautiainen, psykoterapian erikoispsykologi, psykologian tohtori, vet-perheterapeutti, työnohjaaja
 • Sekä muut mahdolliset kouluttajat. Tarkat kouluttajatiedot julkaistaan lähempänä koulutuksen ajankohtaa. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja siihen sisältyy 36 lähiopetuspäivää (288 h) ja 80 h vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua (tehtävät ja luettava materiaali) sekä työnohjausharjoittelua.

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta 
   

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, ikä ja osoitetiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemuskirje lähetetään  Jyväskylän kesäyliopiston toimistoon, postitse: Työnohjaajakoulutushakemus,  PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto TAI  sähköpostitse koulutussihteeri Hanna Rajalalle: hanna.rajala@jyu.fi  Hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Jyväskylässä . Koulutukseen valitaan enintään 18 opiskelijaa.

HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös ILMOITTAUDU painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan soveltuvuushaastattelun jälkeen. 

Hinta: 6.800 €.

Osallistumismaksu jaetaan viiteen tasasuuruiseen erään, jotka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Tarkistamme kaikkien ilmoittautuneiden luottotiedot ennen koulutuksen alkua.

Koska koulutukseen valitaan opiskelijat alkuhaastattelun perusteella, ei koulutukseen liittyen makseta ilmoittautumismaksuja ennen ryhmään valintaa. 

Muutokset mahdollisia.

Lisätiedot

 

Koulutuksen johtaja Pekka Holm

pekka.holm@dialogic.fi

puh 040 5467 741

 

Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen

leena.s.merilainen@jyu.fi

puh 050 381 2313

 

 

Näytä kaikki kurssit.