Jyväskylän kesäyliopisto

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
9.5.2015 - 31.12.2017
108.35 tuntia
Ilmoittautuminen on päättynyt

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS
2015-2017

 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (2,5 v.) antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Runsaasti lähipäiviä sisältävän koulutuksen järjestävät Jyväskylän kesäyliopisto ja Dialogic (www.dialogic.fi), jolle kyseinen koulutus on jo järjestyksessään 50. Kouluttajat ovat alan vankkoja ja tunnettuja asiantuntijoita. 

Koulutus on suunnattu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisöjen kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijoilla on myös oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus sekä omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.

 

Aika ja paikka

 • Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Jyväskylässä.
 • Hakuaika päättyi 22.4.2015, mutta otamme vielä vastaan hakemuksia 1.5.2015 saakka
 • Koulutus alkaa ohessa olevan suunnitelman mukaan.
 • Soveltuvuushaastattelu järjestetään lauantaina 9.5.2015.
 • Ensimmäinen avausseminaari järjestetään 27.-28.8.2015.

Ensimmäisen lukukauden varmistuneet päivät:

Torstai-perjantai

27.-28.8.2015

1.-2.10.2015

19.-20.11.2015

17.-18.12.2015

 

Kouluttajat

Kaikilla kouluttajat toimivat työnohjaajina ja heillä on asiaanliittyen laajat opinnot. Pääkouluttajana ja koulutusjohtajana toimiva Pekka Holm on yksi alan arvostetuimpia asiantuntijoita ja kouluttajia.  

 • Koulutuksen johtaja Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja
 • Katri-Ina Euramaa, KK ja vet-perheterapeutti, työnohjaaja
 • Lassi Pruuki, teologian tohtori, erityistason perheterapeutti, työnohjaaja
 • Eija-Liisa Rautiainen, psykoterapian erikoispsykologi, psykologian tohtori, vet-perheterapeutti, työnohjaaja

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

 

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja siihen sisältyy 36 lähiopetuspäivää (288 h) ja 80 h vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua (tehtävät ja luettava materiaali) sekä työnohjausharjoittelua.

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta 
   

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, ikä ja osoitetiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemuskirje lähetetään postitse Jyväskylän kesäyliopiston toimistoon, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto tai sähköpostitse koulutussihteeri Hanna Rajalalle: hanna.rajala@jyu.fi  Hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Jyväskylässä 9.5.2015. Koulutukseen valitaan enintään 18 opiskelijaa.

HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös tämän sivun alareunassa olevan ILMOITTAUDU painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan soveltuvuushaastattelun jälkeen. 

Koulutuksen hakuaika päättyi 22.4.2015, mutta otamme tämän jälkeen tulleita hakemuksia vastaan 1.5 saakka. 

Hinta 6.600€

Osallistumismaksu jakautuu viiteen 1.320€ suuruiseen erään, jotka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Koska koulutukseen valitaan opiskelijat alkuhaastattelun perusteella, ei koulutukseen liittyen makseta ilmoittautumismaksuja ennen ryhmään valintaa. 

 

Lisätiedot

 

Koulutuksen johtaja ja pääkouluttaja Pekka Holm

pekka.holm@dialogic.fi

puh 040 5467 741

 

Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen

leena.s.merilainen@jyu.fi

puh 050 381 2313

 

 

Näytä kaikki kurssit.