Jyväskylän kesäyliopisto

Opetushallinnon tutkintoon valmentava luentokokonaisuus 4.-6.6.2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
OKT Lauri Liusvaara
Aika
4.6.2018 - 6.6.2018
21 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
4.7.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.5.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
340,00 €

ENNAKKOTIETOA, Tiedot tarkentuvat keväällä 2018

Aika: 4.-6.6.2018 ma-ke 9-16

Kouluttaja: Luennoitsija OTK Lauri Liusvaara.

Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 7 vuotta. Opetushallinnon tutkinnon kuulustelut ottavat vastaan opetushallituksen määräämät virkamiehet.

Kohderyhmä: Opetusalan henkilöstö, joka on kiinnostunut suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluaa valmentautua kuulusteluihin. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.    

Sisältö: Luennoilla käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin. Luennoilla käsitellään julkisoikeuden perusteita, yleis-, kunnallis-, opetus-, henkilöstö- ja taloushallintoa sekä keskustellaan käytännön tilanteista ja huomioidaan tuleviakin lakimuutoksia.  Lisätietoja oph:n sivulla

Tutkintovaatimukset: Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op. Tutkintoon kuuluu viisi sisältöaluetta, jotka suoritetaan kahdessa osassa A ja B (A 6 op ja B 9 op).

  • A-osa: 1. Julkisoikeuden perusteet ja 2. Yleis- ja kunnallishallinto
  • B-osa: 3. Opetusalan hallinto, 4. Henkilöstöhallinto ja  5. Taloushallinto

Tutkintoon sisältyy kaksi kuulustelua, A-osan kuulustelu (kesto 3 t)  ja B-osan kuulustelu (kesto 4 t).

Tutkintovaatimukset on luettavissa opetushallituksen Internet-sivuilta, www.oph.fi. Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkintomateriaalia.

Materiaali:  Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset. 

Tentit: tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Tentteihin ilmoittaudutaan OPH:n verkkolomakkeella. Ilmoittautumisen yhteydessä OPH perii tutkintomaksun 256 euroa. Tutkinnon osan uusimisesta  OPH perii 87 euroa. 

Kesäyliopiston opintomaksu: 340 €, sisältää tutkintoon valmentavan opetuksen ja sähköisen luentomateriaalin. 

 

 

Näytä kaikki kurssit.