Jyväskylän kesäyliopisto

Opetushallinnon tutkintoon valmentava luentokokonaisuus 5.-7.6.2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
OKT Lauri Liusvaara
Aika
5.6.2017 - 7.6.2017
21 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
1.8.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.6.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

___

 

Aika: 4.-6.6.2017 ma-ke 9-16

Kouluttaja: Luennoitsija OTK Lauri Liusvaara.

Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 7 vuotta. Opetushallinnon tutkinnon kuulustelut ottavat vastaan opetushallituksen määräämät virkamiehet.

Kohderyhmä: Opetusalan henkilöstö, joka on kiinnostunut suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluaa valmentautua kuulusteluihin. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.    

Sisältö: Luennoilla käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin. Luennoilla käsitellään julkisoikeuden perusteita, yleis-, kunnallis-, opetus-, henkilöstö- ja taloushallintoa sekä keskustellaan käytännön tilanteista ja huomioidaan tuleviakin lakimuutoksia.  Lisätietoja oph:n sivulla

 

Tutkintovaatimukset: Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op. Tutkintoon kuuluu viisi sisältöaluetta, jotka suoritetaan kahdessa osassa A ja B (A 6 op ja B 9 op).

  • A-osa: 1. Julkisoikeuden perusteet ja 2. Yleis- ja kunnallishallinto
  • B-osa: 3. Opetusalan hallinto, 4. Henkilöstöhallinto ja  5. Taloushallinto

Tutkintoon sisältyy kaksi kuulustelua, A-osan kuulustelu (kesto 3 t)  ja B-osan kuulustelu (kesto 4 t).

Tutkintovaatimukset on luettavissa opetushallituksen Internet-sivuilta, www.oph.fi. Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkintomateriaalia.

Materiaali:  Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset. 

Tentit: ke 14.6. klo 12-16 (muista tenttipäivistä ilmoitamme myöhemmin). Tentteihin ilmoittaudutaan OPH:n verkkolomakkeella. Ilmoittautumisen yhteydessä OPH perii tutkintomaksun 256 euroa. Tutkinnon osan uusimisesta  OPH perii 87 euroa. 

Kesäyliopiston opintomaksu: 340 €, sisältää tutkintoon valmentavan opetuksen ja luentomateriaalin. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opetukseen viimeistään 22.5.2017.

 

Näytä kaikki kurssit.