Jyväskylän kesäyliopisto

Voimauttavan valokuvan perusteet, 29.11.2016-17.10.2017

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen
Aika
29.11.2016 - 17.10.2017
Ilmoittautuminen alkaa
15.11.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.12.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERUSTEET 2016

Voimauttava valokuva on sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot - itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus - määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu lähtökohtaan, jossa korjaavat asiat tapahtuvat liittymisen kokemuksessa toisiin ihmisiin. Ihmisen on oltava ensin jonkun silmissä arvokas, ennen kuin hän voi olla sitä itselleen. Hoidollisen työn asiakkailla voi olla paljon näkymättömyyden kokemusta..

Lähde: www.voimauttavavalokuva.net

 

Kohderyhmä:

Voimauttavan valokuvan perusteet -koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille ja se antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä.

Kouluttajat:

Sosiaali- ja taidekasvattaja, voimauttava valokuva -menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Osallistumisen edellytykset:

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. (Sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.) Läsnäolo jokaisella opintojaksolla on välttämätön. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta valokuvauksesta. Omaa kameraa ei koulutuksessa tarvita. Valokuvaaminen tapahtuu kouluttajan kameroilla.

Kohderyhmä ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa. Osallistujat valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi vapaamuotoisesti, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Hakemukset 13.11.2016 mennessä sähköpostitse Jyväskylän kesäyliopiston koulutussihteeri Hanna Rajalalle hanna.rajala@jyu.fi

 

Sisältö:

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Lähiopetuspäivät:

1. opintojakso ti 29.11.2016,  kello 9.15-18.15

2. opintojakso ma-ti 13.-14.2.2017, maanantaina kello 9.15-24 (kuvauspäivänä päivän aikataulu tarkentuu auringon nousun ja laskun mukaan), tiistaina kello 9-19.

3. opintojakso ke 8.3.2017, kello 9.15-17.15

4. opintojakso ke-to 3.-4.5.2017, keskiviikkona kello 9-15-17.15 ja torstaina kello 9-17

5. opintojakso ma 28.8.2017, kello 9.15-17.15

6. opintojakso ma-ti 16-17.10.2017, maanantaina kello 9.15-24 (kuvauspäivänä päivän aikataulu tarkentuu auringon nousun ja laskun mukaan), tiistaina  kello 9-19.

 

Opintomaksu: 1650 € Maksu sisältää koulutuksen, materiaalin, filmit kehityksineen.


 

 

 Lisätietoja: 

  www.voimauttavavalokuva.net

 

Tutustu myös:

Näytä kaikki kurssit.