Jyväskylän kesäyliopisto

LCA-Life Coach® 20 op, 6.10.2017-28.10.2018

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Useita kouluttajia
Aika
6.10.2017 - 28.10.2018
Ilmoittautuminen alkaa
14.3.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

UUDISTETTU LIFE COACH KOULUTUS!

Life Coach Academy on uudistanut yhteistyössä  Kesäyliopistojen kanssa vuoden kestävän,  LCA Life Coach® -tutkintoon johtavan ammatillisen täydennyskoulutuksen. Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille, kuten personal trainereille, hoito-, kasvatus- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat oppia coaching taidot ja saada enemmän työkaluja päivittäiseen työhönsä ja oppia ohjaamaan ratkaisukeskeisesti itseään, asiakkaitaan, oppilaitaan ja alaisiaan. Erityisen paljon kiitosta koulutuksesta olemme saaneet opettajilta, työnohjaajilta, personal trainereilta  ja esimiehiltä. He ovat kokeneet saavansa valmennuskoulutuksesta tärkeitä työkaluja monenlaisiin haastaviin työtilanteisiin sekä kasvaneensa ammatillisesti. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on tämän päivän työelämässä yhä tärkeämpi taito ja toimintamalli.

 COACHINGIN YDINTAIDOT JA KOKONAISVALTAINEN IHMISKÄSITYS

LCA Life Coach® koulutus on monta tieteenhaaraa yhdistävä kokonaisuus, joka kansainvälisesti määriteltyjen coaching ydintaitojen lisäksi, auttaa ymmärtämään nykyihmisen elämää ja voittamaan sen monenlaisia haasteita. Koulutuksen tavoite on antaa opiskelijalle vahva näkemys elämän kokonaisvaltaisuudesta ja ihmisten ohjaamisesta eteenpäin joko yksityis- tai työelämässään.

Koulutus kehittää myös opiskelijan omaa itsetuntemusta, antaa voimavaroja ja työkaluja parhaan mahdollisen, myönteisen elämän luomiseen. Coaching taitoja voi hyödyntää myös asiakaspalvelussa, myyntityössä, johtamisessa sekä työyhteisöiden kehittämisessä.

Koulutuksessa tutkitaan ratkaisukeskeisen valmentamisen näkökulmasta ihmisen elämän eri osa-alueita: fyysisestä hyvinvoinnista henkiseen hyvinvointiin, ihmissuhteista aina työhyvinvointiin saakka.

MITÄ COACHING ON JA KENELLE SE SOPII?

Valmentaminen (coaching) on voimallinen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa eteenpäin ammattimaisten coaching prosessien avulla. Coachauksessa tavoitellaan ennen kaikkea tietoisuuden kasvua ja näkökulman muutosta. Sisäisen näkökulman laajeneminen heijastuu vääjäämättä myös ulkoiseen toimintaan, joten valmennus on myös erittäin toiminnallista.

INTERNATIONAL COACH FEDERATIONIN MÄÄRITELMÄ COACHINGISTA

”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.”

COACHAUKSEN PERIAATTEET

Coach haastaa valmennettavaa tavoitteiden puuttumisen tilasta tavoitteelliseen asenteeseen, ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen, puutteisiin keskittymisen sijasta voimavarakeskeisyyteen, heikkouksien korostamisesta vahvuuksien painottamiseen, vastuuttomuudesta vastuunottoon ja muuttumattomuudesta kasvun tielle.

COACHING PROSESSI

Valmentaja auttaa: kartoittamaan nykytilannetta, tiedostamaan olennaiset vaikuttimet ja tekijät valmennettavan elämäntilanteessa, löytämään häntä palvelevan muutostarpeen, kirkastamaan tavoitteet ja vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja ja keinoja saavuttaa tavoitteensa. Coach tukee ja motivoi valmennettavaa, tuoden selkeyttä, rauhaa ja sopivaa jämäkkyyttä prosessiin.

Hyvän valmennuksen jälkeen valmennettava näkee oman tilanteensa selvemmin, ymmärtää itseään paremmin, luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa, tiedostaa omat voimavaransa paremmin ja on valmis keskittymään niihin asioihin, jotka vievät hänet kohti tavoitteitaan, hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa.

Hienointa valmennuksessa on valmennettavan omat oivallukset mahdollisuuksistaan ja voimavaroistaan, vahvistunut kyky ratkaista ongelmia passiivisuuden sijaan.

KENELLE COACHING SOPII?

Valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse valmennusta, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA AIKATAULUT

Koulutus koostuu 10 moduulista. Jokaiseen moduuliin sisältyy kolme lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan:

pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18

Aika ja paikka: Koulutus alkaa 6.10.2017 Jyväskylässä

  1. perus 6.-8.10. 2017

  2. fyhy 24.-26.11. 2017

  3. tunteet 19.-21.1. 2018

  4. nvc 16.-18.2. 2018

  5. henki  23.-25.3. 2018

  6. thv 20.-22.4. 2018

  7. luovuus 8.-10.6. 2018

  8. ryhmät 24.-26.8. 2018

  9. ura 21.-23.9. 2018

  10. valmis 26.-28.10. 2018

Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä etäopiskelua, valmennusharjoittelua, loppukoe sekä itsereflektion tekeminen. Koulutukseen on kaikkinensa laskettu menevän noin 500 työtuntia (vastaa 20 opintopistettä), joten on suotavaa että opiskelijan elämäntilanne sallii koulutukseen syventymisen. Moduulien teemat saattavat vaihtaa paikkaa luennoitsijoiden aikataulujen mukaan.

1. LIFE COACHAUKSEN PERUSTEET

Life Coachingin historia ja rooli tässä ajassa, valmennuksen teoriaa, valmennusdemoja ja valmennusharjoittelua sekä itsenäisesti että parityöskentelynä. Tämän viikonlopun aikana opitaan kartoittamaan, kyselemään, kuuntelemaan, viemään sekä itseä että valmennettavaa eteenpäin, ratkaisukeskeisten Life Coaching -menetelmien avulla.

2. FYYSINEN HYVINVOINTI

Tässä moduulissa pureudutaan fyysiseen hyvinvointiin aina solutasolta mentaalivalmennukseen asti. Valokeilassa on terveellinen ravitsemus ja  hyvinvoinnin biokemia, aihioiden tieteellisenä pohjana funktionaalinen lääketiede. Puhutaan myös stressistä, unesta sekä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Tämän viikonlopun jälkeen käsitys fyysisen hyvinvoinnin perusedellytyksistä selkeytyy ja opitaan myös valmentamaan asiakkaita kohti terveempiä elämäntapoja.

3. TUNTEET JA IHMISSUHTEET

Kolmantena viikonloppuna fiilistellään! Tutkitaan tunteita ja tarpeita: opetellaan tunnistamaan, nimeämään ja kuuntelemaan tunteiden viestejä, käydään läpi tunnelukkoja ja niiden työstämistä. Opitaan ymmärtämään tunteita ja myönteisen tunne-elämän luomista. Tässä moduulissa opiskellaan myös ihmissuhteiden kartoittamista ja valmentamista. Erityishuomio kohdistuu parisuhteisiin ja niiden valmentamiseen, uusien parisuhdevalmennus työkalujen avulla. Tunne-elämän ja ihmissuhteiden ymmärrys ja ongelmien ennaltaehkäisy on tärkeä osa tämän päivän valmentajan ammattitaitoa.

4. PERSOONALLISUUSTYYPIT JA VIESTINTÄ

Tässä vaiheessa opintoja lähdetään tutkimaan persoonallisuuden ulottuvuuksia sekä rakentavaa kommunikointia ja viestintää. Rakentavan kommunikoinnin kivijalkana on Non Violent Communication eli NVC prosessi. Opetellaan kartoittamaan myös erilaisia persoonallisuustyyppejä ja tämän ymmärryksen myötä, kanssakäyminen erilaisten ihmisten kanssa helpottuu ja muuttuu tyydyttävämmäksi. Näillä tietotaidoilla pohjustetaan myös ryhmien ja yhteisöiden valmentamista.

5. HENKINEN HYVINVOINTI

Tämän moduulin keskiössä on henkinen hyvinvointi: mitä se on, miten sitä voi kartoittaa ja miten sitä voi kehittää. Tämä viikonloppu rakentuu vahvasti aikaisempien oppien päälle. Moduulin avainsanoja ovat  itsetuntemus, itsetunto, mindfulness, henkisen hyvinvoinnin valmentaminen ja meditaatio. Vierailevana kouluttajana toimii Deepak Chopran meditaatiokeskuksesta meditaatiokouluttajaksi valmistunut hurmaava Sampo Manninen. Sampo opettaa sekä teoreettisesti, että kokemuksellisesti meditaatiota, ja sen tieteellisesti todistettuja myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

6. TYÖHYVINVOINTI

Kuudes moduuli jatkaa aiempien viikonloppujen oppien viemistä yhä enemmän työpaikoille ja organisaatioihin. Teemana on työhyvinvointi ja kuinka Life Coach voi valmentaa yrityksiä kohti menestystä, hyvinvoivien ja itsestään sekä työstään tietoisesti vastuuta ottavien ihmisten avulla. Pohditaan myös johtajuutta, työyhteisötaitoja sekä harjoitellaan työhyvinvointivalmennus -työkalujen käyttöä ja työhyvinvointisuunnitelman tekemistä.

7. LUOVUUS VALMENNUKSESSA

Tämä viikonloppu on pyhitetty luovuudelle. Pohdinnassa luovuus: mitä se on, miten sitä voisi lisätä.  Opitaan, miten Life Coach voi valmentaa ja viedä eteenpäin luovien alojen ihmisiä luovissa työprosesseissaan. Harjoitellaan luovien ja intuitiivisten valmennustekniikoiden käyttöä, jotka auttavat oivaltamaan ja löytämään ihmisen sisäistä viisautta.  Luovat tekniikat ovat ihana lisä coaching -taitoihin, tämän viikonlopun aikana jokainen varmasti muistaa olevansa luova! Tässä vaiheessa aletaan myös harjoittelemaan Coaching Labeissa valmennuskeskustelujen ammattimaista läpiviemistä.

8. ESIINTYMINEN JA RYHMÄVALMENNUKSET

Tässä moduulissa opiskellaan esiintymistä ja ryhmien valmentamista. Mitä on hyvä esiintyminen valmennuksessa, kuinka suunnitella ja pitää hyviä ryhmävalmennuksia? Käydään lisäksi läpi workshop -malleja, joita voi hyödyntää ryhmävalmennuksissa, sekä suunnitellaan yhdessä eri teemaisia ryhmävalmennuksia ja miniretriittejä, kaiken tähän mennessä opitun perusteella. Tähän moduuliin mennessä palautetaan myös oma kirjallinen reflektio opiskeluun kuuluvista harjoitusvalmennuksista.

9. URA JA VAURAUSVALMENNUS

Yhdeksäs moduulimme vie meidät taloudellisen hyvinvoinnin ja ammatillisten  peruskysymysten äärelle valmennuksen näkökulmasta. Pohditaan vaurautta, rahaan liittyviä uskomuksia, kartoitamme vaurauteen liittyviä perusasioita ja opitaan valmentamaan myös talouden suunnittelun perusasioissa. Uravalmennuksessa keskitytään valmennettavalle parhaan mahdollisen uranpolun luomiseen, itsetuntemuksen ja voimavarojen tiedostamisen kautta. Tämä viikonloppu sisältää myös valmennusten tuotteistamisen ja myynnin workshopit.

10. OPINNÄYTETYÖT JA VALMISTUMINEN

Viimeisessä viikonlopussa syvennetään vielä coachingin ydintaitoja, tehdään loppukoe ja annetaan näyte valmennustaidoista. Kirkastetaan omaa coaching profiilia ja tehdään suuntaviivat, miten hyödyntää kaikkea vuoden aikana opittua, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ammatillisesti. Koulutuksen kaikki osiot hyväksyttävästi suorittaneet saavat, iloisin juhlamuodollisuuksin, LCA Life Coach®  -todistukset ja oikeuden käyttää LCA Life Coach® -titteliä.

Tervetuloa mukaan!

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisen "ilmoittaudu nyt" - painikkeen kautta.
Kerrothan ilmoittautumislomakkeen lisätieto-kohdassa, miksi haluat mukaan koulutukseen.

Koulutuksissa on rajoitettu osallistujamäärä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hakijalta edellytämme valmiutta itsetutkiskeluun, avointa mieltä näkökulman laajentamiseen, sekä kykyä pohtia elämänkysymyksiä niin yksin kuin ryhmässä. Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai ammatillinen perustutkinto. Kutsumme hakijat tarvittaessa haastatteluun.

HINTA
Koulutuksen hinta on 3 990 €, joka laskutetaan 1-10 erässä opintojen alettua. Koulutusohjelmaan ilmoittautuminen on sitova.

KOULUTTAJAT
Auli Hedman, Koulutusjohtaja
Auli on businessmaailmasta laajasti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pariin kouluttautunut Certified Business Coach®, LCF sekä LCA Life Coach®, joka pitää omaa vastaanottoa Oulussa sekä kouluttaa ihmisiä ja yrityksiä ympäri Suomea. Auli on koulutuksen pääopettaja ja vastaa koulutuksen organisoinnista, joten kaikissa koulutukseen liittyvissä asioissa hänen puoleensa.
auli@lifecoachacademy.fi p. 0400 796688

Katja Lintula, Kouluttaja
Katja on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin intohimoisesti ja tieteellisesti suhtautuva moniosaaja, joka tuntee hyvinvoinnin aina solutasolta mentaalivalmennukseen asti. Katja on opiskellut mm. biotekniikkaa, farmasiaa ja on koulutettu LCF ja LCA Life Coach® ja funktionaalisen lääketieteen asiantuntija.

Merja Liehu, Kouluttaja
Merja on monipuolinen kasvatustieteiden maisteri ja toimii päätyökseen musiikin ja ilmaisutaidon opettajana. Merja on lisäksi opiskellut mm. draamapedagogiikkaa, tarinateatteria ja on koulutettu LCF ja LCA Life Coach® sekä työhyvinvointivalmentaja.

Lisäksi koulutusohjelmassa vierailee muitakin kouluttajia, opettamassa paitsi asiaansa, myös eri tapoja valmentaa ja opettaa.

REFERENSSIT

Coaching on Suomessa verrattaen uusi ala,  joten uskomme että koulutusta pitää kehittää koko ajan. Opettajamme päivittävät jatkuvasti omaa ammattitaitoaan alan koulutuksissa Suomessa ja ulkomailla, ja tuomme uusia työkaluja koulutusohjelmaan, sitä mukaa kun ala kehittyy.

Seuraamme onnistumistamme  jokaiselta valmistuneelta ryhmältä saadun kirjallisen ja numeraalisen palautteen muodossa. Tähän mennessä jokaisen valmistuneen ryhmän keskiarvo on ollut 9,5 suurten hehkutusten kera! Olemme tästä erittäin kiitollisia ja tämä myönteinen palaute kannustaa meitä  jatkamaan omalta osaltamme myönteisen coaching -kulttuurin rakentamista Suomeen.

OPISKELIJAPALAUTTEITA

”Life coaching -menetelmiä on ollut helppo soveltaa nuorten ja erityisnuorten ohjauksista, yrittäjyyden opettajuuteen ja asiantuntijoiden uraohjauksiin. Oikeastaan se kulkee mukanani jokaisessa inhimillisessä kohtaamisessa. Opintokokonaisuuden aikana jokainen käy läpi myös kokonaisvaltaisen henkilökohtaisen coach-prosessin. Tästä ammennan iloa, tasapainoa ja varmuutta jokaiseen päivään.” – Päivi Suvanto

”Ihmisten hyvinvointi, sekä työssä että vapaa-ajalla, on minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä asia. Näkisin, että jokaisen esimiehen tulisi käydä tämä sama koulutus, jotta työyhteisöissä voitaisiin ennaltaehkäistä työperäisiä ongelmia ja pitkiä sairaslomia. Ihmisten johtaminen vaatii tänä päivänä muutakin osaamista kuin numeroiden tai sääntöjen ymmärtämistä. Tämä koulutus antaa parhaimmillaan juuri niitä pehmeitä työkaluja, joita ihmisten kanssa työskennellessä tarvitaan.” – Mari Sarajärvi

”Koulutus oli investointi omaan itseeni ja yritykseni toimintaan. Koulutus oli käytännönläheinen ja sain työkaluja, joiden avulla voin valmentaa asiakkaitani ja myös itseäni. Sain koulutuksesta itselleni myös motivaatiota ja selkeytystä oman yritykseni toimintaan. Tämä koulutus antaa parhaimmillaan juuri niitä pehmeitä työkaluja, joita ihmisten kanssa työskennellessä tarvitaan.” - Heidi Sarjanoja

”Asiakkaani ovat näin saaneet parempia tuloksia ja nopeammin, mm. painonpudotuksessa, painonylläpidossa ja kokonaisvaltaisen terveellisemmän elämäntavan opettelussa. Mielen ja henkisen hyvinvoinnin ymmärtämistä asiakastyössä pidän niin tärkeänä, että suosittelun sijaan, pitäisin LCA Life Coach® -koulutuksen käymistä välttämättömänä kaikille Personal Trainereille! Tämä koulutusohjelma on laadukas, monipuolinen sekä ajanhermolla oleva täydennyskoulutus kenelle vaan, joka haluaa kehittyä henkisen tai fyysisen puolen trainerina.” – Leena Nieminen

”Coaching opintojeni myötä löysin myös uuden ammatillisen intohimoni: haluan kehittää uudenlaista, coachaavaa johtajuutta sekä hyvinvoivia, menestyneitä työyhteisöjä. Mielestäni jokaisen esimiestehtävissä olevan kannattaisi käydä tämä koulutus, koska vain ihmistä kokonaisvaltaisesti ymmärtämällä, häntä voi ylipäätään alkaa johtamaan. Paitsi että kasvoin ammatillisesti, koulutus vaikutti myös kasvuuni ihmisenä. Koen tuntevani itseni nyt paremmin, osaan johtaa mieltäni ja tunne-elämää paremmin, tällä on ollut vaikutus yksityiselämäni kaikkiin osa-alueisiin. Olen tästä suunnattoman kiitollinen ja innoissani, elämään on tullut aivan uusi vire. Näitä taitoja todella tarvitaan! Lisäksi koulutuksen myötä tutustuin mahtaviin ihmisiin, joiden kanssa pidämme edelleen yhteyttä ja tarvittaessa coachaamme toisiamme.” –Sanna Anttonen

”LCA Life Coach -koulutus yllätti minut monipuolisuudellaan. Käytän opittuja menetelmiä, sekä niiden tausta-aineistoa työssäni monella tapaa. Pystyn nyt motivoimaan oppilaitani paremmin ja ohjaamaan heitä kohti ratkaisukeskeistä, positiivista ajattelua. Ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen auttaa minua oikeastaan kaikissa työtehtävissäni, vuorovaikutustilanteissa sekä itsensäjohtamisessa; tällä kaikella on ollut iso vaikutus myös kykyyni viedä myös työilmapiiriä parempaan suuntaan.” – Heli Väisänen

”Koulutus vastasi monipuolisuudellaan ajatukseeni siitä, että haluan auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Hyödynnän uutta osaamistani myös palkkatyössäni sosiaalialalla. Lisääntyneen ammattitaidon lisäksi koulutus on antanut valtavasti välineitä myös oman elämän eri osa-alueille. Osaan asettaa tavoitteeni selkeämmin ja suunnata toimintaani minulle olennaisiin asioihin. Oma arkeni on selkeytynyt ja tyytyväisyyteni elämään lisääntynyt huomattavasti. Uskallan tavoitella asioita, jotka olisivat ennen jääneet vain haaveiksi. Olen ollut myös itse valmennettavana ja ymmärrän omakohtaisten kokemusten myötä myös asiakkaiden tunteita elämänmuutosten edessä.” –Maija Kaipiainen

”Life Coach koulutus tukee loistavasti tiimivalmentajan opintojani, ja antaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä joogaopettaja opiskelijoilleni käytännön asiakastyöhön. Ymmärrys kehon ja mielen hyvinvoinnista on ollut päätyötäni jo vuosia, mutta sain tästä koulutuksesta juuri sitä lisäoppia, mitä lähdin hakemaankin. Opintokokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja piti sisällään kaiken sovitun. Tästä on hyvä jatkaa opintiellä pistäen asioita käytäntöön ja luoden samalla uusia työkaluja omalle alalle.” - Clare Gates-Sjöblom

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.