Jyväskylän kesäyliopisto

Energisoiva johtaminen - esimiesten työnohjausta hyvinvointijohtamiseen 16.3.-15.9.2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
psykologi, organisaatioiden kehittäjä Anneli Tuura
Aika
16.3.2017 - 15.9.2017
Ilmoittautuminen alkaa
27.1.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.3.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tervetuloa mukaan Keski-Suomen työhyvinvointiverkoston ja Työterveyslaitoksen Työterveyslaitoksen koordinoiman TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen (ESR) toteuttamaan verkkotyönohjauspilottiin!

Tarjoamme 8:lle Keski-Suomen alueen pk-yrityksen esimiehelle mahdollisuuden osallistua työnohjaukseen ilmaiseksi. Työnohjaus toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti eli siihen on helppo osallistua eri puolilta Keski-Suomea.

Työnohjaus on oman työtilanteiden pohtimista, arviointia ja oman työotteen kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien haasteiden, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä. Työnohjausprosessin näitä asioita pohditaan monesta näkökulmasta.

Tavoite: Työnohjauspilotin tavoitteena on työnohjauksen avulla edistää esimiesten työssä jaksamista, ennaltaehkäistä työuupumusta, oppia ihmisten ja itsensä johtamisen keinoja sekä tukea ohjattavien johtajuuden kehitystä. Aiheet määrittyvät tarkemmin osallistujajoukon kanssa.

Työnohjausprosessin hyödyt:

  • Prosessin aikana monipuolisen esimiestyön resepti kirkastuu: Miten saat asioita tapahtumaan riittävän rennosti, kannustavasti ja innostavasti?

  • Löydät käytännöllisiä ja välittömästi arkeen sovellettavia ratkaisuja, luot itsellesi askelmerkit ja etenemisaikataulun.

  • Esimiesverkostosi vahvistuu. Opit ja saat tukea vertaisilta vastaavissa tilanteissa olevilta.

  • Löydät esimiestyön parhaita käytänteitä oman ja toisten työhyvinvoinnin tukemiseen.

Työnohjaajana psykologi, organisaatioiden kehittäjä Anneli Tuura, Humap Consultation Oy

 

Työnohjauksen rakenne:

  • kaikille yhteinen aloitustapaaminen (16.3.2017), 2 h 

  • ryhmän virtuaalityönohjaus 5 x 1,5h/kerta

  • yksilötyönohjaus 1 x 45min/osallistuja

Työnohjaus toteutetaan ajalla 16.3. - 15.9.2017

  • Aloitustapaaminen: to 16.3.2017 klo 14-16 (Humap, Jyväskylä)

  • 1. verkkotapaaminen: pe 31.3. klo 9.00-10.30

Loput tapaamiset sovitaan ryhmän kesken.

 

Kohderyhmä: Pk-yritysten esimiehet Keski-Suomen alueella. Ryhmän max. koko 8 henkilöä. 
Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (1 osallistuja / organisaatio)

Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, toimivan internet-yhteyden, kuulokkeet ja mielellään webkameran.

Toteutuksessa käytetään virtuaalista tapaamistilaa ja digitaalista keskustelualustaa. Kummassakin on erinomainen tietoturva ja asiat pysyvät luottamuksellisina.

Hinta: Työnohjauspilottiin osallistuminen on maksutonta - Tämän kokeilutoiminnan rahoittaa Työterveyslaitoksen koordinoima ESR-rahoitteinen TyhyverkostoX-hanke

Taustalla: Työnohjauspilotti toteutetaan Työterveyslaitoksen koordinoiman TyhyverkostoX-hankkeen (ESR) tukemana kokeiluna Keski-Suomen alueella yhteistyössä Keski-Suomen työhyvinvointiverkoston kanssa. Pilottikokeilun tavoitteena on luoda malli esimiesten sähköisiin työnohjauspalveluihin verkkopalveluna sekä lisätä Keski-Suomen esimiesten verkostoitumista, tukea alueen keskisuuria yrittäjiä sekä lisätä työhyvinvointia.

Koulutuksen aikana tehdään menetelmän arviointia, sillä tavoitteena on luoda malli verkkotyönohjauspalvelulle. Arvioinnin kohteena on työnohjaustoiminta ja toteutus, ei yksittäisten osallistujien toiminta. Koulutuksessa ja arvioinnissa noudatetaan ehdotonta luottamuksellisuutta.

Näytä kaikki kurssit.