Jyväskylän kesäyliopisto

Ruotsin perusteet hallintaan (3 op)

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kielikeskuksen kanssa.

Ilmoittaudu

Ajankohta

11.-22.8.2014, ma-pe klo 16.30-18.15 (24 opetustuntia, 10 kokoontumiskertaa)

Opettaja

Pirjo Lehtonen

Kohderyhmä

Ruotsin tukikurssi antaa valmentavaa opetusta niille, jotka kokevat ruotsin taitojen ruostuneen ja tarvitsevat sen takia tukea ja kertausta ruotsin perusteissa. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kerrata ruotsin peruskielioppia ja harjoitella arkielämän kielenkäyttötilanteita sekä suullisten että kirjallisten tehtävien avulla.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa varmuutta käyttää ruotsin perusrakenteita ja arki-ilmaisuja kirjallisesti ja suullisesti.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille, itsenäinen työskentely ja tentti. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa kontaktitunneilla. (Tentti viikolla 36, uusinta viikolla 38).

Hinta

95 euroa.

Ilmoittautuminen

viimeistään 1.8.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot