Jyväskylän kesäyliopisto

Ikääntyvien yliopiston toiminnan taustaa


Ikääntyvien yliopistotoiminnalla on kansainväliset juuret ns. Kolmannen iän yliopistotoiminnassa, joka käynnistyi v. 1973 Toulousen yliopistossa
Etelä-Ranskassa.
Suomessa toiminta alkoi v. 1985 ensin Jyväskylässä (kevät 1985) ja jo saman vuoden syksyllä Helsingissä. 26.1.2005 vietettiin Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston 20-vuotisjuhlaa ja pieni historiikki ilmestyi lukuvuoden Toimintakertomuksessa. Suomessa ikääntyvien yliopistotoiminta on (OPM, 1991) määritelty avoimen yliopisto-opetuksen erityismuodoksi. Nykyisin toimintaa järjestetään kymmenen yliopiston puitteissa eri toimijoiden (avoin yliopisto, paikallinen kesäyliopisto, kansalais- ja työväenopistot) yhteistyönä.


Keskeiset toimintaperiaatteet ovat:


Oppia ikä kaikki
Ikäihmisten opiskelussa konkretisoituu mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Toiminnan yhtenä tavoitteena onkin vanhojen ennakkoluulojen ja stereotypioiden kumoaminen. Kyky oppia säilyy koko elämän ajan, vaikka oppimisen muodot muuttuvatkin. Elämän varrella karttuneet tiedot ja taidot avaavat erilaisia näkökulmia opiskeltavaan asiaan. Ikääntyvien yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtauspaikka.


Yliopistollisuus
Ikääntyvien yliopistotoiminnan lähtökohtana on yliopistotasoinen opetus. Toiminta on myös organisatorisesti sidoksissa yliopistoon. Avoimen yliopiston periaatteiden mukaisesti opiskelu on avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Ikääntyvien yliopistossa ei metsästetä opintoviikkoja eikä tavoitteena ole tutkinto, ammattipätevyyden lisääminen tms. hyöty. Tässä mielessä toiminnassa
onkin palattu erääseen yliopiston alkuideaan: opiskelu on tärkeätä tiedon ja oppimisen itsensä vuoksi. Opinhaluiset ihmiset kohtaavat oman ajattelunsa avartamiseksi, persoonallisuutensa kehittämiseksi ja saadakseen työkaluja nopeasti muuttuvan maailman ymmärtämiseen.
 
Yhteissuunnittelu
Jyväskylässä opiskelijat osallistuvat aktiivisesti ohjelmien ideointiin. Uuden
lukuvuoden suunnittelu aloitetaan kevään ensimmäisellä yleisluennolla, jolloin jaossa on suunnittelupaperi, johon kaikki halukkaat voivat esittää toivomuksiaan luentojen aiheiksi ja puhujiksi tai pienryhmien ja opintomatkojen ohjelmiksi. Näin saadut ideat kerätään ja "pisteytetään" opiskelijoista koostuvassa suunnitteluryhmässä ja eniten kannatusta saaneet aiheet otetaan seuraavan lukuvuoden ohjelmaan.

Suunnitteluryhmässä on 12 opiskelijajäsentä ja yksi tutkijajäsen
Jyväskylän yliopistosta. Pitemmällä tähtäimellä Ikääntyvien yliopiston toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu opiskelijajäsenten lisäksi edustajia yliopiston ainelaitoksilta ja avoimesta yliopistosta sekä yhteistyöoppilaitoksista ja Jyväskylän kaupungista. Suunnitteluryhmän ja johtoryhmän esittelijänä toimii kesäyliopiston rehtori Anneli Hietaluoma ja sihteerinä Ikääntyvien yliopiston koulutussihteeri Jaana Rossi.

 
Toiminnan tavoitteita ovat: 


1. Edistää ikääntyvän ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
2. Edistää koulutuksellista tasa-arvoa sukupolvien välillä
3. Edistää sukupolvien välistä vuoropuhelua
4. Välittää uusinta tutkimustietoa ikäihmisille ja tukea ikääntymistä koskevaa tutkimustoimintaa sekä toimia yhteistyössä käytännön vanhustyön toimijoiden kanssa
5. Antaa konkreettinen mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen myös työelämän jo jättäneille henkilöille ja siten tukea ikäihmisten selviämistä muuttuvassa maailmassa
6. Vastata senioreitten ajankohtaisiin koulutustarpeisiin
(esim. tietoyhteiskuntataidot, ks. http://kesayo.jyu.fi/geronet )
7. Valjastaa ikääntyvien omia resursseja toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen (vertaisohjaajat, emeritusyhteistyö) sekä edistää ikäihmisten kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen käyttöä yhteiskunnan ja kulttuurin resursseina.


Tavoitteet tulostettavana versiona (.ppt) täällä.
 

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot