Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuus - Monialaisen yhteistyön ja turvallisuuden edistäminen -koulutussarja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestivät yhteistyössä loppuvuoden 2017 aikana kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuuteen liittyvän koulutuskokonaisuuden.

Tilaisuudet toimivat toisiaan täydentävinä. Koulutuksissa syvennyttiin keskeisiin turvallisuusteemoihin. Tilaisuuksissa tuotiin esille myös hyviä käytäntöjä ja kokemuksia turvallisuusasioiden hoitamisesta eri toimijoiden yhteistyönä.

Koulutuskokonaisuus oli suunnattu kaikille opetusalan turvallisuuden edistämisen parissa työskenteleville oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen edustajille, yksityisten palvelujen tarjoajille, julkishallinnon sivistystoimen vastuu- ja luottamushenkilöille, turvallisuusviranomaisille sekä kaikille muille opetusalan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutukseen olivat tervetulleita myös opiskeluhuoltoryhmissä työskentelevät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Koulutussarjan tavoitteena oli lisätä oppilaitosjohdon ja henkilöstön tietoa ja toimintakykyä oppilaitoksen turvallisuuskysymyksissä sekä luoda toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Koulutussarjan tilaisuudet

  • Kick-Off -tilaisuus: Turvallisuus kuuluu kaikille, Tampere 3.5.2017
  • Päiväkotien turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen, Tampere 1.9.2017 klo 9.15-15.00
  • Turvallisuuden johtaminen, turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuusviestintä kasvu- ja oppimisyhteisöissä, Jyväskylä 8.9.2017 klo 9.15-15.00
  • Turvallisuusverkostot ja -kulttuuri, Seinäjoki 5.10.2017 klo 9.00-15.00
  • Pedagoginen turvallisuus, Jyväskylä 24.11.2017 klo 9.15-15.00

Yhdyshenkilö: Pirjo Jämsen-Ahonen, pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi

Koulutukset olivat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot                           Marjut Mikkola, marjut.mikkola@avi.fi, p. 0295 018 562
                                            Jyväskylän kesäyliopisto, kesayo@jyu.fi, p. 044 760 3730