Kasvu- ja oppimisympäristöjen tietosuoja- ja tietoturvapäivä 4.9.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa erilaisia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Tämä koskee myös kouluja ja päiväkoteja. On tärkeää, että koulutuksen ja päivähoidon järjestäjät, opettajat ja muu henkilökunta tuntevat tietosuoja-asetuksen määräykset.


Aluehallintovirastot ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä Kasvu- ja oppimisympäristöjen tietosuoja- ja tietoturvapäivän 4.9.2018.

Koulutuspäivän tarkempi sisältö / kutsu lötyy tästä linkistä