Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus - Adeka-hanke

Adeka-hankeessa etsittiin uudenlaisia sisältöjä ja tapoja aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden taitojen kouluttamiseen. Tarkoituksena oli, että koulutuksella kyettäisiin vastaamaan sekä yhteiskunnallisen kehityksen haasteisiin että aikuisoppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Hankkeessa toteutettiin analyysi tähän teemaan liittyvien koulutusten nykytilasta, materiaalipankki kouluttamisen tueksi, lisäkoulutusta kumppanioppilaitosten opettajille sekä sisällöllisiä ja pedagogisia suosituksia teeman kouluttamiseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Hanke toteutui ajalla 1.10.2018–31.5.2020, ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteutti yhteistyössä 13 vapaan sivistystyön oppilaitosta eri puolilta Suomea:

Linkkejä hankkeen sivustoille