Ketterän oppimisen valmennus 4 op - Keto-hanke

Keto-hankkeen bannerikuva
Tule mukaan maksuttomaan Ketterän oppimisen valmennukseen, jossa sinun on mahdollista oppia laajasti eri työelämä- ja digitaitoja verkko- ja lähivalmennusten sekä itsenäisen työskentelyn avulla.

Keski-Suomessa tämän mahdollisuuden sadalle osallistujalle tarjoaa Jyväskylän kesäyliopisto, osana Opetushallituksen rahoittamaa Keto-hanketta. Hankkeen valtakunnallinen päätoteuttaja on SnellmanEdu.

Millaisia sisältöjä voi opiskella valmennuksen aikana?

Työelämätaidot

 • ajanhallinta
 • ajattelun taidot
 • luovuus
 • mielen johtamisen taidot
 • itsensä johtaminen
 • ongelmanratkaisutaidot
 • oppimaan oppimisen taidot
 • palvelumuotoilu
 • projektityöskentely
 • resilienssitaidot
 • tiimityötaidot
 • tunnetaidot
 • vuorovaikutustaidot

Digitaidot

 • etätyöskentelytaidot
 • helppokäyttötoiminnot
 • informaatioergonomia
 • laitteiden hallinta
 • medialukutaito
 • sosiaalinen media
 • sovellustuntemus ja -osaaminen
 • tiedonhakutaidot
 • tiedon tuottaminen ja muokkaaminen
 • tekijänoikeudet
 • tietoturva ja tietosuoja
 • yhteisöllinen työskentely

Digitaidot soveltaen Tieken digiosaamiskriteerejä

Kuinka ketterän oppimisen valmennukseen pääsee mukaan?

Voit ilmoittautua valmennukseen täyttämällä verkkolomakkeen

Järjestämme myös esittelytilaisuuksia valmennuksista. Löydät ajankohtaiset esittelytilaisuudet yllä olevan verkkolomakkeen yhteydestä.

Ilmoittautuminen ei sido sinua mihinkään, pidämme sinut ajantasalla ja ilmoitamme kun ensimmäinen valmennus käynnistyy.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Se on tarkoitettu kaikille aikuisille. Erityisenä kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhalle alttiit henkilöt (mm. matalan koulutustason omaavat tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat). Valmennuksessa huomioidaan aikaisempi osaaminen, joten osallistujan ei tarvitse pelätä osaavansa liikaa tai liian vähän.

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Aluksi osallistuja tekee Ketterän oppijan testin tietokoneella, jossa selvitetään osallistujan valmiuksia oppia muuttuvissa tilanteissa. Testin avulla oman osaamisensa karttumista voi seurata myös valmennuksen aikana. 

Tuloksen pohjalta osallistuja laatii opiskelusuunnitelman eli oman harkintansa mukaan valitsee ne opinnot, jotka ovat testin ja oma mielenkiinto huomioiden tarpeellisia osaamista täydentämään. Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat pääosin verkossa itsenäisesti sähköisellä oppimisalustalla Moodlessa. Muutamia valmennuksia järjestetään myös lähitapaamisina, jos koronatilanne sen sallii. Kun valmennus on suoritettu, osallistuja saa digitaalisen osaamismerkin, jonka voi myös tulostaa todistukseksi suoritetusta valmennuksesta. Se on tunnustus osallistujan arvioidusta, suoritukseen perustuvasta osaamisesta.

Keskeistä on ymmärtää, että ihminen voi oppia nopeastikin uutta ja soveltamaan sitä omaan tekemiseensä. Prosessissa tarvitaan oman ajattelun muutosta sekä ymmärrystä siitä, kuinka osaamistaan voi kehittää. Oppiminen ei myöskään edellytä suurten tietomäärien opiskelua.

Sopiiko valmennus yrityksien henkilökunnan osaamisen kehittämiseen?

Kyllä, valmennukset sopivat mainiosti myös henkilökuntakoulutukseksi. Verkkovalmennukseen voi osallistua työpaikalta käsin ja opiskelua verkkoalustalla voi tehdä itselleen sopivana aikana. Tarvittaessa tulemme myös paikan päälle ohjaamaan ja auttamaan alkuun pääsemisessä. Mikäli pohdit, voisiko yrityksesi henkilökunta hyötyä valmennuksesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja ketterän oppimisen valmennuksesta

Koulutussuunnittelija Ville Hirvikoski
ville.j.t.hirvikoski [at] jyu.fi. tai p. 044 760 3728
Tietoa hankkeesta löydät nettisivuiltamme https://r.jyu.fi/Dcb

Logo           SnellmanEDU           Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290.jpg