25.07.2017

Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuus - Monialaisen yhteistyön ja turvallisuuden edistäminen -koulutussarja

 

 

Aluehallintovirasto

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä loppuvuoden 2017 aikana kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuuteen liittyvän koulutuskokonaisuuden.

Tilaisuudet toimivat toisiaan täydentävinä. Koulutuksissa syvennytään keskeisiin turvallisuusteemoihin. Tilaisuuksissa tuodaan esille myös hyviä käytäntöjä ja kokemuksia turvallisuusasioiden hoitamisesta eri toimijoiden yhteistyönä.

Koulutuskokonaisuus on suunnattu kaikille opetusalan turvallisuuden edistämisen parissa työskenteleville oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen edustajille, yksityisten palvelujen tarjoajille, julkishallinnon sivistystoimen vastuu- ja luottamushenkilöille, turvallisuusviranomaisille sekä kaikille muille opetusalan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutukseen ovat tervetulleita myös opiskeluhuoltoryhmissä työskentelevät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Koulutussarjan tavoitteena on lisätä oppilaitosjohdon ja henkilöstön tietoa ja toimintakykyä oppilaitoksen turvallisuuskysymyksissä sekä luoda toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Koulutussarjan tilaisuudet

 • Kick-Off -tilaisuus: Turvallisuus kuuluu kaikille, Tampere 3.5.2017
  Tilaisuuden tallenne
 • Päiväkotien turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen, Tampere 1.9.2017 klo 9.15-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 18.8.2017
 • Turvallisuuden johtaminen, turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuusviestintä kasvu- ja oppimisyhteisöissä, Jyväskylä 8.9.2017 klo 9.15-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 25.8.2017
 • Turvallisuusverkostot ja -kulttuuri, Seinäjoki 5.10.2017 klo 9.00-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 21.9.2017
 • Pedagoginen turvallisuus, Jyväskylä 24.11.2017 klo 9.15-15.00
  Ilmoittaudu viimeistään 10.11.2017

Ilmoittautumiset: https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset#.WUDOEFXyi71
Yhdyshenkilö: 
Pirjo Jämsen-Ahonen, pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi

 Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu-, majoitus- ja muista vastaavista kuluista.

Lisätiedot                           Marjut Mikkola, marjut.mikkola@avi.fi, p. 0295 018 562
                                            Jyväskylän kesäyliopisto, kesayo@jyu.fi, p. 044 760 3730