Opintoneuvonta, opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen

Opintojen suunnitteluun liittyvää opintoneuvontaa ja -ohjausta saat kesäyliopiston henkilökunnalta.

Kun opinto-ohjauksen tarve liittyy avoimeen yliopisto-opetukseen, kesäyliopiston henkilökunta opastaa sekä opintoihin että käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa. Sisältöihin liittyvissä kysymyksissä ohjausta antavat yhteistyöyliopistojen opinto-ohjaajat, kurssisihteerit ja opettajat.

Kesäyliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestämille opinnoille on aina haettu vastaavuus siltä yliopistolta, jonka opetusohjelman mukaista opetus on. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistoissa on opiskelijan selvitettävä itse. Jos jatkat aikaisemmin kesken jääneitä opintojasi, on ennen opintojen jatkamista syytä tarkistaa ovatko opetusohjelmat muuttuneet ja selvittää, mitä suorituksia sinulta puuttuu.

Jos olet suorittanut samansisältöisiä opintoja aikaisemmin jossakin toisessa yliopistossa, voit hakea opintojen korvaavuutta. Korvaavuutta haettaessa kannattaa huomioida, että samaa opintojaksoa ei voi käyttää osana kahden eri opintokokonaisuuden suorituksiin. Käytännössä kuitenkaan esim. menetelmäopintoja ei tarvitse suorittaa kahteen kertaan samansisältöisinä, vaan opiskelija tekee jonkin toiseen opintokokonaisuuteen liittyvän vastaavanlaajuisen lisäsuorituksen.

Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä