Suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon koulutus maahanmuuttajille, Keuruu