06.09.2018

Suomen kielen alkeiskurssi luku- ja kirjoitustaidottomille, Keuruu 3.9.-2.11.2018

Paikka:                                        Keuruu
Tuntimäärä:                              220 ot
Ajankohta:                                3.9.2018 – 2.11.2018
Ryhmäkoko:                             enintään 8 hlöä

Kurssin kohderyhmä:             
Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat, jotka hyötyvät hitaasti etenevästä suomen kielen opetuksesta. Opiskelijoilla voi olla taustalla aiempia suomen kieliopintoja, mutta luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen on jäänyt puutteelliseksi. Ääneen lukeminen voi olla erittäin katkonaista ja opiskelija ymmärtää huonosti lukemaansa myös teksteistä, jotka ovat rakenteiltaan ja sisällöiltään hyvin selkeitä. Lisäksi lyhyidenkin viestien kirjoittaminen on mahdotonta.

Edellytykset osallistumiselle:
Kunnan tai TE-toimiston on hyväksyttävä koulutus osaksi osallistujan kotoutumissuunnitelmaa.

Kurssin tavoite:                       
A1/A2. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat lukea ja ymmärtää selkeitä arkielämään liittyviä tekstejä, kuten yksinkertaisia ohjeita ja heille osoitettuja asiakirjoja. He tuntevat suomen kielen äänne-kirjoitusjärjestelmän periaatteet ja osaavat kirjoittaa suomea arkielämäänsä liittyvissä tilanteissa.

Toteutustapa:                          
Kontaktiopetus sekä itsenäinen opiskelu. Kurssin lähiopetuspäivinä (maanantai, tiistai, torstai ja perjantai) opetus järjestetään klo 9-15 yhteensä 5 ot/ pv. Keskiviikkoiksi opiskelijat saavat itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joissa yhdistetään toiminnallisten, arkielämässä tarvittavien taitojen harjoittelua (4 ot/ pv). Itsenäisten tehtävien suorittamista käsitellään kontaktiopetuksessa.

Lisätietoja:
Satu Soutolahti p. 044 3257385

Ilmoittautumisohje:                
Ilmoittauminen kurssille on päättynyt.

 

Kesäyliopiston yhteystiedot:
kesayo@jyu.fi / 044 760 3730