JYU vahvistus opintojen kuulumisesta HOPS:n

JYU:n perustutkinto-opiskelija saa kesäyliopiston perimistä opintomaksuista 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että kesäyliopiston kautta suoritettavat opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ennen opintojen alkua kesäyliopistoon on toimitettava HOPS-ohjaajan/ koulussuunnittelija allekirjoittama todistus siitä, että opinnot sisältyvät opiskelijan HOPS:iin. Käytännöstä on sovittu keväällä 2019 yliopiston ja kesäyliopiston kesken.