Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi 28.6.-16.7.2021 JYVÄSKYLÄSSÄ

80 opetustuntia suomen kielen opiskelua sekä n. 60 tuntia kulttuuriin tutustumista.

Tule mukaan nauttimaan kansainvälisestä ilmapiiristä, opiskelemaan Suomen kieltä ja tutustumaan suomalaiseen elämäntapaan Jyväskylän kesäyliopiston intensiivikurssille!

Koulutus on suunnattu kaikille yli 17-vuotiaille Suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille henkilöille ympäri maailman. Opetus järjestetään tasoryhmissä, vasta-alkajista edistyneiden tasolle (A1-C1).

Kurssin opettajina toimii suomalaiset, korkeasti koulutetut ja motivoituneet opettajat. Henkilökuntamme pitää huolen siitä, että pääset nauttimaan opiskelusta innostavassa ilmapiirissä.

Kielen opiskelu järjestetään koulutuspäivien aikana. Virallisen opetuksen ohessa teemme yhdessä ja ohjatusti retkiä luontoon, nähtävyyksille ja suomalaiseen elämäntapaan. Kolmen viikon aikana opiskelijat kokevat monipuolisen ja intensiivisen matkan suomalaiseen kulttuuriin.

Hinta:
695 € / osallistuja

Aikataulu
Ilmoittautumisaika: 1/2021-5/2021

Kurssi toteutetaan:
28.6.-16.7.2021

Opiskelijoilta saamamme palautteen mukaan kurssi on tehokas, intensiivinen kokonaisuus, joka sisältää valtavan määrän mielenkiintoisia elementtejä suomalaisuudesta.

Tutustu suomalaisuuteen, henkilökuntaan ja aiemmin kurssilla olleisiin: https://www.facebook.com/groups/intensiivikesayo/

 

Intensive course in Finnish language and culture:
28th of June to 16th of July 2021 in JYVÄSKYLÄ

80  teaching hours in Finnish language, and approximately 60 hours of cultural programme.

Get to know Finnish language and lifestyle in an international atmosphere on the Intensive Summer Course organized by the Summer University of Jyväskylä!

The course is aimed at anyone over the age of 17 from anywhere in the world, who is interested in learning about Finnish language and culture. Language teaching is organized in skill level groups ranging from beginners to advanced (A1-C1).

The course has four professional and highly motivated language teachers. Our staff is committed to making sure that you get the most out of your course in an inspiring atmosphere.

Language lessons take place during the day. Alongside official lessons our free time programme organizes trips to nature, sightseeing and getting to know the Finnish way of life through various activities. During the three weeks our students get to go on a diverse and intensive journey  into Finnish language and culture.

Price: 
695 € /participant

Timetable
Registration period: Jan to May 2021
The course: 28th of June to 16th of July 2021


The Intensive students tell us that the course is an effective and intensive ensemble, that contains huge amount of interesting elements of Finland and "Finnishness". Get to know the Finnishness, the course staff, and former and upcoming participants here: https://www.facebook.com/groups/intensiivikesayo/