Luovan kirjoittamisen opintoryhmä

Paikka
Opettaja
FM Petteri Juvonen
Aika
28.1.2021 - 8.4.2021
12 tuntia

to 17.00 - 18.30
Ilmoittautuminen alkaa
24.12.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.1.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt


Ryhmä jatkaa syksyn kokoontumisiaan, mutta uutenakin voi tulla mukaan. Kurssilla tehdään monipuolisia ja luovuutta herätteleviä tekstikokeiluja proosan, lyriikan ja draaman parissa. Harjoituksissa kokeillaan erilaisia tyylilajeja ja etsitään omaa persoonallista ilmaisua. Kirjoittamisen ohella harjoitellaan palautteen antamista, vastaanottamista ja hyödyntämistä tekstin muokkaamisessa. Kirjallisuusteoriaakaan ei kokonaan unohdeta, vaan sen käsitteistöä hyödynnetään tekstien tuottamisessa ja palautteen antamisessa. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin jo luovaa kirjoittamista harrastaneille. Lukukausi jakautuu teemoihin, joiden mukaisia tehtäviä työstetään sovitussa aikataulussa. Kirjoittamista rytmittää yhteiset verkkotapaamiset, joille osallistutaan omilta tietokoneilta.
Kokoontumiset joka toinen torstai.Näytä kaikki kurssit.