F. Tuotekehitys 5 op

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
28.4.2021 - 9.6.2021
Ilmoittautuminen alkaa
17.6.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.4.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintomaksu sisätyy opintokokonaisuuden hintaan. Opintojaksoittainen opintomaksu on 40 euroa/opintojakso. Opintomaksut sisältävät OY:n Avoimen yliopiston maksun 4 euroa/opintopiste. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. 

JYU:n perustutkinto-opiskelijan opintomaksut:

JYU:n perustutkinto-opiskelija saa Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen kun hän toimittaa kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan/oppianeensa koulutussuunnittelijan allekirjoituksella vahvistetun hyväksynnän opintojen sisällyttämisestä perustutkintoon. Hyväksyntää varten on verkkossa lomake, jonka opiskelija/HOPS-ohjaaja toimittaa kesäyliopistoon ennen opintojen alkua skannattuna tai sisäisellä postilla (kesäyliopiston toimipiste, Ag B331.1). Opintojen hyväksynnän saavuttua kesäyliopistoon, opiskelijalle toimitetaan alennettuun opintomaksuun liittyvä ilmoittautumisohje. HUOM! alennus ei koske OY:n Avoimen yliopiston opintomaksuja.

 

Tuotekehitys 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä
Sisältö

 Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa

 • Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
 • Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
 • Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
 • Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
 • Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä
Oppimateriaali

Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020.
Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Järjestämistapa Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa

 

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.