E. Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
24.2.2021 - 24.4.2021
Ilmoittautuminen alkaa
17.6.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.2.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintomaksu sisätyy opintokokonaisuuden hintaan. Opintojaksoittainen opintomaksu on 40 euroa/opintojakso. Opintomaksut sisältävät OY:n Avoimen yliopiston maksun 4 euroa/opintopiste. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. 

JYU:n perustutkinto-opiskelijan opintomaksut:

JYU:n perustutkinto-opiskelija saa Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen kun hän toimittaa kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan/oppianeensa koulutussuunnittelijan allekirjoituksella vahvistetun hyväksynnän opintojen sisällyttämisestä perustutkintoon. Hyväksyntää varten on verkkossa lomake, jonka opiskelija/HOPS-ohjaaja toimittaa kesäyliopistoon ennen opintojen alkua skannattuna tai sisäisellä postilla (kesäyliopiston toimipiste, Ag B331.1). Opintojen hyväksynnän saavuttua kesäyliopistoon, opiskelijalle toimitetaan alennettuun opintomaksuun liittyvä ilmoittautumisohje. HUOM! alennus ei koske OY:n Avoimen yliopiston opintomaksuja.

 

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op  

Edeltävät opinnot
Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.   

Aika 24.2.-21.4.2021                      

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö

Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Luentojen teemat:

  • Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
  • Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
  • Strategianäkökulma
  • Design for quality
  • Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
  • Prosessien johtaminen ja suunnittelu
  • Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
  • Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
  • Henkilöstö, tiimit ja koulutus
  • Quality 4.0 ja yhteenveto

 

Toteutustavat

Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona helmikuussa 2021 ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona.

Oppimateriaali

Kirjallisuus:
JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2020) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Orientaatioluennon ajankohta ilm. myöhemmin. Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

OpettajaTkT Osmo Kauppila

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.