Perheterapeuttisen työtavan koulutus 15 op, 25.3.2021-8.2.2022

Paikka
Koulutus toteutetaan Jyväskylässä lähiopetuksena, mikäli lähiopetus ei koronan vuoksi ole mahdollista, siirrytään verkko-opetukseen
Opettaja
Marjo Panttila, Psyk.sh, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, vastuukouluttaja sekä muita kouluttajia
Aika
25.3.2021 - 8.2.2022
Ilmoittautuminen alkaa
16.10.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.1.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutukseen hakuaika on päättynyt ja ryhmä on täynnä. Kiitämme kaikkia hakijoita ja ilmoitamme valinnoista hakijoille. Seuraava koulutus käynnistyy syyskuussa 2021, tähän koulutukseen voi jo lähettää hakemuksen.

Voimavarakeskeinen ja dialoginen työ systeemien rajoilla

Koulutus on tarkoitettu sosiaalityön, psykiatrian ja muun auttamistyön ammattilaisille, jotka tekevät työtä vaativissa asiakastilanteissa perheiden kanssa. Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia perheiden ja verkostojen voimavarojen löytymiseen. Koulutus antaa välineitä oman työn kehittämiseen.

Tässä koulutuksessa opiskellaan perheterapeuttisten menetelmien peruskäsitteistöä ja menetelmiä soveltaen niitä koulutettavien tekemään työhön. Koulutus lisää ymmärrystä traumatisoitumisen vaikutuksesta asiakkaiden elämään. Koulutuksessa tarkastellaan omien elämänkokemusten vaikutuksia toimintaan ammattilaisena.

Koulutuksesta on mahdollista saada lisäpisteitä psykoterapeuttikoulutuksiin (ks. Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutus, Hakuopas, kohta III Aikaisempi täydennyskoulutus).

Toteutustapa:

Koulutus on vuoden mittainen prosessi, jonka aikana opiskellaan perusasioita ja taitoja. Koulutuksen aikana järjestetään 10 seminaaripäivää, joiden lisäksi opiskeluun liittyy ammattikirjallisuuden lukemista, omien elämänkokemusten tutkimista sekä ryhmätyönä tehtävä lopputyö. Välitehtävistä sovitaan erikseen. Koulutuspäiviin sisältyy pienryhmätyöskentelyä.

Opintojen syventäminen: Koulutuksen jälkeen opiskelija voi jatkaa syventävällä vuoden kestävällä jatko-osalla, joka painottuu työnohjaukseen ja opittujen menetelmien syventämiseen ja laajentamiseen. Jatko-osaan ilmoittaudutaan erikseen.

Sisältö:

Koulutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1. Systeemisiä peruskäsitteitä perheen ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi

 • Perhe systeeminä
 • Perheen voimavarat ja resilienssi
 • Moniäänisyys ja monenkeskinen vuorovaikutus keskustelussa – haasteita ja työvälineitä
 • Verkostot ja verkostotyö
 • Dialogisuus työotteessa

2. Traumatisoitumisen ja mielenterveydellisten häiriöiden merkitys kasvussa, kehityksessä ja osallisuuden kokemisessa

 • Kiintymyssuhde ja trauma
 • Traumatisoitumisen vaikutus elämään, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin
 • Trauma ja keho
 • Ylisukupolvisuus
  Mentalisaation merkitys vanhemmalle ja työntekijälle

3. Työntekijän persoonallisuus, elämänkokemukset ja niiden merkitys työssä

 • ”Miten minusta tuli minä”
 • Ammatillinen sukupuu
 • Voimavarat ja varjot elämänhistoriassani

Aikataulu:

Seminaaripäivät toteutetaan kesätaukoa lukuun ottamatta noin neljän viikon välein ajalla maaliskuu 2021 -helmikuu 2022. Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00

 • 25.3.2021, Aloitusseminaari (Marjo ja Tapio) 
 • 23.4.2021, Systeemisen ajattelun avaaminen harjoituksineen ja läksyineen (Tapio) 
 • 21.5.2021, Systeeminen ajattelu syventäen (Tapio ja Ilpo)
 • 24.8.2021, Dialogisuuden perusideat (Ilpo ja Marjo) 
 • 23.9.2021, Voimavarat ja resilienssi perheiden ja verkostojen kanssa työskentelyssä (Tanja) 
 • 21.10.2021, Traumatisoitumisen ja mielenterveydellisten häiriöiden merkitys kasvussa, kehityksessä ja osallisuuden kokemisessa (Marjo) 
 • 25.11.2021, Mentalisaatio, mielen ja kehon yhteys (Tanja) 
 • 16.12.2021, Työntekijän elämänkokemukset ja niiden merkitys työssä I (Tanja ja Marjo) 
 • 13.1.2022, Työntekijän elämänkokemukset ja niiden merkitys työssä II (Tanja ja Marjo) 
 • 8.2.2022, Loppuseminaari (Marjo ja Tapio) 

Kouluttajat:

 • Marjo Panttila, Psyk.sh, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, vastuukouluttaja
 • Ilpo Kuhlman, PsT, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
 • Tapio Ikonen, PsL, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
 • Tanja Pihlaja, YTM, Tanssi- ja liiketerapeutti, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti

Koulutukseen haku:

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa. Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät seuraavat tiedot:

Hakijan koulutus, ammatti ja työpaikka; miten koulutus liittyy hakijan työtehtäviin; miten koulutuksen aikana voi tehdä perhekeskeistä työtä ja miksi hakeutuu tähän koulutukseen.

Hakemukset pyydetään lähettämään 15.1.2021 mennessä osoitteeseen:

hanna.rajala@jyu.fi

Koulutusmaksu: 1600 €

Koulutusmaksu laskutetaan vasta sen jälkeen, kun valinta ryhmään on tehty.

Mikäli haluat maksaa koulutusmaksun 4. erässä laskutetaan se postitse lähetettävillä laskuilla seuraavan aikataulun mukaan.

 • 1.erä, 400 €, maaliskuussa 2021,
 • 2.erä, 400 €, 15.6.2021 mennessä,
 • 3.erä, 400 €, 15.8.2021 mennessä ja
 • 4.erä, 400 €, 15.12.2021 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin.

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Tiedustelut:

Marjo Panttila 040 1966334

ja

Jyväskylän kesäyliopisto rehtori Leena Meriläinen 0503812313, leena.s.merilainen@jyu.fi


Koulutuksen järjestää Jyväskylän kesäyliopisto yhteistyössä Systeemiset Oy:n kanssa.Näytä kaikki kurssit.