Kuva ja asiakastyö: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 3 op, 20.1.-5.5.2022

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Taideasiantuntija, kuvataideterapeutti, työnohjaaja Johanna Wahlbeck
Aika
20.1.2022 - 5.5.2022

to 10.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
8.3.2021 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.1.2022
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
780,00 €

Taustatietoa

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä. Koulutuksen tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla asiakas voi tulla haastavassakin tilanteessa nähdyksi. Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön.

Aika ja paikka 
Koulutus järjestetään Jyväskylässä 20.1.-5.5.2022. Tarkemmat kokoontumispaikat ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Kohderyhmä
Neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekevät. Aiempi oma taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Hän käyttää työssään jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Kouluttaja on työskennellyt yli vuosikymmenen ajan taidekasvatustehtävissä taidemuseossa sekä ohjannut erilaisia koulutustilaisuuksia ja kursseja nykytaiteen, työnohjauksen ja taidehistorian aiheista. Teoreettisten taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen. Vuonna 2013 hän on valmistunut työnohjaajaksi (STOry) ja toimii myös Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) hallituksessa. Taustansa ja kokemuksensa avulla kouluttaja opastaa taiteen maailmaan ja auttaa hahmottamaan työelämän kuvioita kuvataidemenetelmiä käyttäen.

Johannan kotisivulta löydät tietoa hänestä ja hänen töistään. Johannaan ihmisenä pääset tutustumaan tarkemmin täällä.

Johannan saamaa palautetta koulutuksista:

 • ”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutt
 • Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!” Työnohjaaja
 • ”Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.” Pari- ja perhepsykoterapeutti 

Tavoitteet
Koulutuksessa opitaan hyödyntämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Lisäksi saat teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koulutuksen sisältöalueet

 • Soveltamista (painottuu koulutuksessa): kuvamenetelmien käyttö omassa työssä, asiakastyön tapausten käsittely työohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen
 • Tietoa: Kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttö asiakastyössä, toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa aiheesta
 • Tekniikoita: Maalausta, muotoilua, piirustusta, valokuvausta, käsitetaiteellista työskentelyä

  Rakenne, toteutus ja laajuus
  Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä, joihin sisältyy
  6 lähiopetuspäivää (48 x 45 min) torstaisin klo 10–17
 • 20.1., 3.2., 17.3., 31.3., 21.4. ja 5.5.2022

Lisänä itsenäisesti tehtävät kehittämistehtävät (33 tuntia)

Lisätietoja

Kesäyliopisto toimisto puh. 044 760 3738, kesayo@jyu.fi
tai rehtori Leena Meriläinen 050 381 2313, leena.s.merilainen@jyu.fi

Koulutusmaksu
Opintomaksu 780 €, joka pitää sisällään

 • Opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista
 • Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.
 • Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeen yhteydessä hyväksyttäviin perumisehtoihin.

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Näytä kaikki kurssit.