Dialogiset®-koulutus opetus- ja kasvatushenkilöstölle (O3), 23.3.2021 VERKKO

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Johanna Perttilä, psykoterapeutti, työnohjaaja, KM, erityisluokanopettaja, certified coach (CCSF
Aika
23.3.2021 - 23.3.2021

ti 14.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
30.11.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.1.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt

Hinta

145 €/hlö. Maksu laskutetaan jälkikäteen.
Koulutus on maksuton Keski-Suomen kuntien opetus- ja sivistystoimen henkilöstölle (O3 Keski-Suomi verkosto).
-> Kun ilmoittaudut kurssille, merkitsethän lisätietoihin minkä koulun henkilökuntaa olet! Tiedon ilmoittaminen on maksuttomuuden peruste.
Lisätietoja yhteistyöverkostosta tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

Sisältö

Kasvatusalan ammattilainen, kaipaatko työskentelysi tueksi konkreettisia työkaluja, joihin pääsisi tutustumaan kokeilemalla? Käytätkö työskentelyssäsi monipuolisia materiaaleja ja kaipaat jotain uutta niiden rinnalle? Tai haluatko tutustua uuteen toiminnalliseen tapaan vaikuttaa vuorovaikutuksen virityksiin työssäsi?

Koulutus antaa sinulle käytännön työkaluja ja toimintatapoja yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tueksi. Koulutus perustuu Dialogiset- tunne- ja olotilakortteihin ja niiden käyttöön vuorovaikutuksellisessa opetus- ja kasvatustyössä. Kortteja voi hyödyntää yli oppiainerajojen monipuolisesti ja luovasti.
Koulutuksen taustafilosofiana toimivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja kokemuksellisuus. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja sovelluksia.
Osallistujat saavat omakseen Dialogiset®-korttisarjan, joka sisältää yli 140 tunne- ja olotilakuvaa. Korttisarja on vajaan vuoden markkinoilla ollut laaja kuvatyökalu, josta on tullut loistavia käyttökokemuksia eri-ikäisten parissa opetus-, ohjaus- ja vuorovaikutustilanteissa.

Missä tilanteissa tunne- ja olotilakortteja voi hyödyntää?

  • Tunnekasvatuksen työkaluna, vuorovaikutuksen virittäjänä, omien ja toisten olotilojen tunnistamisen tukena sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.
  • Erilaisten olotilojen kuvaamisessa silloin, kun halutaan tehdä näkyväksi tätä hetkeä ja toivottua tulevaisuutta.
  • Tilanteissa, jossa tarvitaan työkalua jäsentämään ja hallitsemaan omia ja muiden tunnetiloja.
  • Kielten oppimisessa, kommunikaation käynnistäjänä tai vaikka sovittelutilanteissa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatusalan työntekijöille.
HUOM: Koulutukseen otettavien osallistujien kokonaismäärä on pieni. Tästä syystä otamme koulutukseen mukaan lähtökohtaisesti 1-2hlöä/oppilaitos. Vahvistamme pääsysi koulutukseen erillisellä sähköpostiviestillä.

Kouluttaja

Dialogiset-työkalun luonut Johanna Perttilä, psykoterapeutti, työnohjaaja, KM, erityisluokanopettaja, certified coach (CCSF) www.dialogis.fi/dialogiset


 

Näytä kaikki kurssit.