Äänenkäyttö ja laulu kasvatus- ja opetustyössä 3 op (S-Y28)

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä
Opettaja
FT, laulupedagogi Hannele Valtasaari
Aika
27.9.2019 - 23.11.2019
Ilmoittautuminen alkaa
30.1.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintomaksu 200 euroa sisältää Taideyliopiston Avoimen yliopiston 20 euron opintomaksun.

JYU:n perustutkinto-opiskelijan opintomaksut:

JYU:n perustutkinto-opiskelija saa Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen kun hän toimittaa kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan/oppianeensa koulutussuunnittelijan allekirjoituksella vahvistetun hyväksynnän opintojen sisällyttämisestä perustutkintoon. Hyväksyntää varten on verkkossa lomake, jonka opiskelija/HOPS-ohjaaja toimittaa kesäyliopistoon ennen opintojen alkua skannattuna tai sisäisellä postilla (kesäyliopiston toimipiste, Ag B331.1). Opintojen hyväksynnän saavuttua kesäyliopistoon, opiskelijalle toimitetaan alennettuun opintomaksuun liittyvä ilmoittautumisohje. HUOM! Alennus ei koske TY:n Avoimen yliopiston opintomaksua.

Opintojakso on Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukainen.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksessa ja lasten ja nuorten parissa toimiville opettajille. Kurssi soveltuu hyvin täydennyskoulutuksesi varhaiskasvattajille ja luokanopettajille.

Opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijan omaa äänellistä hyvinvointia sekä syventää hänen laulupedagogisia taitojaan. Opintojaksolla opiskelija perehtyy terveeseen äänenkäyttöön ja oppii hallitsemaan oman puhe- ja lauluilmaisunsa laatua. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia auttaa lapsia ja nuoria terveeseen äänenkäyttöön sekä osaa tukea heidän laulutaitonsa kehitystä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
• hahmottaa kokonaisvaltaisesti äänen terveyteen vaikuttavia tekijöitä
• osaa harjoittaa taloudellisen äänenkäytön ylläpitämistä
• tiedostaa ja osaa hallita oman puhe- ja lauluilmaisunsa laatua
• omaa perustietoa laulun äänifysiologiasta
• on perehtynyt lasten ja nuorten fysiologisen ja psyykkisen kehityksen merkitykseen heidän äänenkäyttönsä ohjaamisessa
• omaa pedagogisia valmiuksia terveen äänenkäytön ja laulamisen ohjaamiseen esim. päiväkodeissa, peruskouluissa, musiikkileikkikoulussa, kuorossa jne. 

Opetus:  27.–28.9., 25.–26.10. ja  22.–23.11.2019 pe 16-20.30 ja la klo 9-16

Opettaja: FT, laulupedagogi Hannele Valtasaari

Opetus- ja opiskelumuodot:
• luento- ja ryhmäopetusta enintään 35 t ryhmässä
• henkilökohtaista ohjausta enintään 20 min/opiskelija
• opiskelijan itsenäistä työskentelyä 46 t

Suoritustavat:
• osallistuminen opetukseen
• omatoiminen työskentely; omaa harjoittelua ja annettuun kirjallisuuteen tutustumista

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty


Opintomaksut: Kesäyliopiston kurssimaksu 180 euroa ja Taideyliopiston Avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa. Maksut peritään samalla kertaa.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.9. Kurssille valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 15 opiskelijaa.

 

Näytä kaikki kurssit.