Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä
Opettaja
Useita kouluttajia
Aika
6.3.2020 - 27.6.2020
Ilmoittautuminen alkaa
15.10.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.2.2020
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Tutustu maksu- ja perumisehtoihimme.

Koulutus on kaikille avoin eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat lisätä voimavarojaan ja itsetuntemustaan luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Koulutus toimii myös ammatillisena täydennyskoulutuksena ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville, sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan ammattilaisille.

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Tutustumme mm. luontokirjoittamisen terapeuttisuuteen sekä tanssi- ja liiketerapiaan. Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan II-vaiheen Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (35 op), joka alkaa Jyväskylässä syksyllä 2020.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään opiskelija
- Tunnistaa luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
- Tunnistaa kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen.
- Osaa esitellä kirjallisuusterapian soveltamisalueita.
- Osaa hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä oman työnsä ja hyvinvointinsa tukena.
- Tuntee suomalaisen kirjallisuusterapian koulutusmallin ja tunnistaa kirjallisuusterapian hyödyntämismahdollisuudet eri aloilla.
- Osaa hyödyntää erilaista teksti- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä.

Kouluttajat: FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri, dos. Juhani Ihanus sekä pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela.

Toteutustapa: Koulutus muodostuu viidestä lähiviikonlopusta (80 tuntia) ja omaa kasvua tukevasta itsenäisestä työskentelystä (325 tuntia). Kaikilla lähijaksoilla työmenetelmänä käytetään ns. oman kasvun kirjaa.

Koulutuksen ohjelma:
perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16

6.-7.3.2020
Johdanto kirjallisuusterapiaan, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat. Narratiivisuus kirjallisuusterapiassa.
- Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri ja Juhani Ihanus

3.-4.4.2020
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely. Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

15.-16.5.2020
Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä. Luontokirjoittaminen.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

5.-6.6.2020
Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina. Tanssi- ja liiketerapia.
- Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri sekä Annika Sarvela

26.-27.6.2020 
Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa. Koulutuksen päätös.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri


Koulutusmaksu
Koulutuksen kokonaishinta on 1500 €. Koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna, mutta jos tämä ei ole mahdollista, laskutetaan koulutusmaksu postitse lähetettävillä laskuilla kahdessa erässä. Tällöin koulutusmaksu laskutetaan seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä, 750 €, maaliskuussa 2020
2. erä, 750 €, toukokuussa 2020
Halutessasi voit ottaa yhteyttä maksuasioista koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730 tai hanna.rajala(a)jyu.fi
 
Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä.

Lisätiedot: Karoliina Maanmieli, karoliina.kahmi@gmail.com


 

Näytä kaikki kurssit.