Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (koulutus pitää sisällään psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op, 7.9.2020-27.5.2022

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
7.9.2020 - 27.5.2022
Ilmoittautuminen alkaa
27.1.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
3.8.2020
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
0,00 €

Koulutuksen hinta on 3890 €

Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 20 osallistujaa ja opiskelupaikka vahvistetaan vasta hakemusprosessin jälkeen elokuussa 2020.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

  • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla.
  • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
  • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
  • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
  • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.


Ilmoittaudu koulutukseen ”ilmoittaudu nyt” -painikkeen kautta (löytyy tältä verkkosivulta vähän ylempää, ennen koulutuksen hintaa)

Täytä lisäksi virallinen hakulomake verkkosivuilla:
https://forms.gle/udrUdP7ogKiLVqKT6

  • Tarkista, että saat sähköpostiisi kaksi (2) erillistä ilmoittautumisvahvistusta.
  • Koska koulutukseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ei koulutusmaksua (3890 €) makseta ennen ryhmään valintaa.


Ilmoittautuminen koulutukseen ja erillinen hakemuslomake tulee täyttää 3.8.2020 mennessä, myöhästyneitä hakemuksia emme ota huomioon.


Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”, jota saa käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Tavoite
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten ja nuorten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö 
Sirkku Ruutu PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kogn. lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija sirkku.ruutu@siria.fi
Toimitusjohtaja Siria Oy:ssä. 

Jyväskylän pääkouluttaja
Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, osaamisalueina myös psykofyysinen ja kognitiivinen käyttäytymisterapia

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Lähipäivät, kaikki päivät klo 9-16
Ma 7.-8.9.2020
Ti 6.10.2020
Ma 9.11.2020
Ma 7.12.2020
Pe 15.1.2021
Pe 19.2.2021
Pe 16.4.2021
Pe 21.5.2021
Ma 6.9.2021
Ma 25.10.2021
Ma 22.11.2021
To 17.12.2021
To 20.1.2022
Pe 18.2.2022
To-Pe 24.-25.3.2022
Pe 22.4.2022
To-Pe 26.-27.5.2022

Muutokset mahdollisia

Kouluttajia on koulutuspäivästä riippuen 1-2. Yleensä pääkouluttaja on paikalla koko päivän ja asiantuntijaluennoijat puoli päivää, jolloin pääkouluttaja varmistaa, että oppisisällöt yhdistyvät koherentiksi kokonaisuudeksi. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Koulutuksen hinta 3890 €
Koulutusmaksu laskutetaan neljässä tasasuuruisessa erässä (toiveesta voimme jakaa maksun myös kuuteen erään). Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi syyskuussa 2020. Tarkistamme osallistujien luottotiedot, lukuunottamatta tilannetta jossa opiskelija maksaa koko osallistumismaksun aloittaessaan koulutuksen tai maksun maksaa työnantaja tai muu taho.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ja osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Ilmoittautuminen on sitova.  
Mikäli olet epävarma koulutuksen soveltuvuudesta sinulle, olethan yhteydessä koulutusjohtaja Sirkku Ruutuun sirkku.ruutu@siria.fi.

 

 

Näytä kaikki kurssit.